17/09/2020

STANOWISKO ZARZĄDU PRCH W SPRAWIE WPROWADZENIA KASOWEJ METODY ROZLICZANIA PODATKU VAT

pobierz

17/09/2020

Stanowisko Zarządu PRCH w sprawie opłaty retencyjnej

pobierz

17/09/2020

Stanowisko Zarządu PRCH w sprawie opłaty mocowej

pobierz

10/09/2020

Stanowisko PRCH w sprawie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

pobierz

06/08/2020

Stanowisko PRCH dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

pobierz

08/05/2019

Stanowisko PRCH do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

pobierz

15/01/2019

Stanowisko PRCH do projektu rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących

pobierz

03/02/2020

Stanowisko PRCH - Zmiana ustawy gospodarowania odpadami

pobierz

10/03/2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu PRCH za 2019 rok

pobierz

10/03/2020

Sprawozdanie finansowe PRCH za 2019 rok

pobierz
Pokaż więcej