shaking-hands

Członkostwo

Jak dołączyć do PRCH

1

Deklaracja członkowska

Prosimy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, uzupełniając wszystkie pola wraz z właściwą profilowi Państwa firmy kategorię członkowską, która zdeterminuje wysokość składki członkowskiej.

pobierz deklaracje członkowską

2

Adres wysyłki

Uzupełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres

 

Polska Rada Centrów Handlowych
ul. Nowogrodzka 50
00–695 Warszawa

3

Przywileje członkowskie

Po otrzymaniu deklaracji prześlemy do Państwa notę księgową w celu opłacenia składki i poinformujemy jak korzystać z przywilejów członkowskich.

pobierz statut PRCH

4

Płatności

Okres rozliczeniowy członkostwa: od 1 stycznia do 31 grudnia. Członkostwo przedłuża się automatycznie, chyba że zostanie wypowiedziane pisemnie do 31 grudnia danego roku. Płatności dokonuje się na podstawie noty księgowej wystawianej przez PRCH; składka nie jest objęta podatkiem VAT. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem Członkowskim.