O PRCH

Zespół

Krzysztof Poznański

Dyrektor Zarządzający, Polska Rada Centrów Handlowych

Natalia Kachniarz

Asystentka Administracyjna

Anna Małecka

Kierownik Działu Operacyjnego i Marketingu

Urszula Markowska

Koordynator Projektów

Anna Niemira-Jurek

Kierownik Działu Członkowskiego

Maciej Stużyna

Specjalista ds. operacyjnych

Ryszard Kamiński

Dyrektor Działu Komunikacji i PR

Jarosław Chmielewski

Starszy Analityk