O PRCH

Zespół

Marcin Klammer

Dyrektor Zarządzający, Polska Rada Centrów Handlowych

Ryszard Kamiński

Dyrektor Działu Komunikacji i PR

Urszula Markowska

Koordynator Projektów

Anna Niemira-Jurek

Kierownik Działu Członkowskiego

Karol Templewicz

Specjalista ds. operacyjnych i członkowskich

Anna Piaskowska

Kierownik Działu Analiz i Szkoleń