O PRCH

O nas

Polska Rada Centrów Handlowych to stowarzyszenie, którego misją jest reprezentowanie interesów branży centrów handlowych i swoich członków, integrowanie ich oraz tworzenie platformy dialogu zarówno wewnątrz branży, jak i ze środowiskami zewnętrznymi – organizacjami, instytucjami, organami władzy.

Stowarzyszenie dba o pozytywny wizerunek branży, promuje i nagradza najlepsze praktyki oraz organizuje wydarzenia w celu inspirowania, edukowania i wymiany doświadczeń między członkami oraz partnerami. Uczestniczy w tworzeniu i promowaniu standardów rynkowych poprzez zbieranie, analizowanie i prezentowanie rzetelnych danych na temat branży oraz trendów jej rozwoju. Jest merytorycznym głosem sektora w sprawie regulacji prawnych. Opracowuje wraz z partnerami i publikuje materiały oraz badania rynkowe na temat głównych obszarów zainteresowań, jak: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dostępność centrów handlowych oraz ich przyszłość.

Informacje o PRCH

20

Polska Rada Centrów Handlowych jest największą w Polsce organizacja działającą na rzecz rozwoju branży centrów handlowych. Od 20 lat reprezentujemy członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym.

70%

70% powierzchni centrów handlowych w Polsce jest w rękach firm stowarzyszonych w PRCH.

200

Rada zrzesza około 200 firm działających w sektorze centrów handlowych, w tym największych właścicieli i zarządców.

PRCH Data Base

Dostarczamy rzetelne dane na temat odwiedzalności i obrotów obiektów handlowych.

PRCH Retail Research Forum

Dzielimy się wiedzą na temat branży. Wydajemy raporty o stanie rynku przygotowane z grupą ekspertów z firm członkowskich.

Public Affairs

Regularnie komunikujemy się z przedstawicielami administracji rządowej i publicznej. Aktywnie uczestniczymy w pracach dotyczących prawnych rozwiązań dla naszej branży.

Wizerunek branży

Dbamy o wizerunek branży w mediach. Tylko w roku 2021 liczba publikacji o nas przekroczyła … a ich zasięg to …..

PRCH Retail Awards

Nagradzamy najlepsze branżowe praktyki. Zorganizowaliśmy już XII edycji konkursu dla właścicieli, zarządców i najemców centrów handlowych.

PRCH Badania

Projekty badawcze są realizowane w trzech głównych obszarach naszych zainteresowań: zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i dostępności centrów handlowych oraz ich przyszłości. Inspirujemy branżę do rozwoju i wskazujemy jego kierunki.