16/01/2023

Pismo do min. Moskwy w sprawie stosowania przepisów ustawy o cenie maksymalnej

pobierz

Apel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

dotyczący podjęcia przez centra handlowe działań, które pomogą rozwiązać problem nieuprawnionego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

pobierz

Apel branży obiektów komercyjnych do Prezydenta RP ws. nowelizacji ustawy Kodek karny

Apel czterech organizacji  w sprawie ustawy podnoszącej próg przestępstwa kradzieży z 500 zł na 800 zł

pobierz

29/06/2022

Apel organizacji branżowych w sprawie zmian dotyczących kradzieży

Polska Rada Centrów Handlowych wspólnie z POHiD, Polską Izbą Handlu i NRZHiU zapelowała o rezygnację z podwyższenia progu pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie, a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł.

pobierz

23/05/2022

Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W odpowiedzi na rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, zwracamy się..

pobierz

29/07/2021

Polski Ład: podsumowanie

pobierz

21/07/2021

Apel do prezydenta o skierowanie do kontroli następczej nowych regulacji dot. czynszów

pobierz

07/07/2021

Apel o wyłączenie z limitów CH osób zaszczepionych przeciw COVID-19

pobierz

20/05/2021

List do członków Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny

pobierz

11/05/2021

Apel do Parlamentarzystów w związku z przekazaniem przez Rząd RP do Sejmu propozycji nowelizacji tzw. Ustawy Covidowej z 02.03.2020

pobierz
Pokaż więcej