O PRCH

Nasze Wartości

Zrównoważony rozwój

Inicjujemy badania i publikujemy dane na temat zrównoważonego rozwoju w branży centrów handlowych. Zajmujemy się tematami związanymi z ESG czyli Environmental (środowisko), Social (ład społeczny) oraz Corporate Governance (ład korporacyjny). Zbieramy informacje zarówno od właścicieli, zarządców, najemców centrów handlowych, jak i od konsumentów. Nasze raporty znajdują się w Bazie Wiedzy.

Bezpieczeństwo i dostępność

Regularnie publikujemy informacje na temat dostępności i bezpieczeństwa w centrach handlowych w różnych obszarach. Przedstawiamy możliwości optymalizacji działań, procesów oraz redukcji kosztów. Opracowujemy dane i eksperckie komentarze dotyczące zagadnień technicznych, prawnych, architektonicznych, marketingowych oraz związanych z utrzymaniem obiektu. Prezentujemy publikacje, dostępne w Bazie Wiedzy.

Przyszłość centrów handlowych

Reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość. Pokazujemy trendy dotyczące przyszłości centrów handlowych, związane z koniecznymi modernizacjami, przebudowami, reorganizacjami. Obserwujemy i opisujemy dynamiczny proces zmian potrzeb konsumentów oraz konieczność dostosowywania się do nich poprzez realizację zadań związanych np. ze sprzedażą wielokanałową (omnichannel). Zapraszamy do publikacji w Bazie Wiedzy.