20 czerwca 2023

FDT PRCH: SYSTEMY ENERGETYCZNE I ELEKTROMOBILNOŚĆ

udostępnij

Kolejne w tym roku stacjonarne spotkanie Forum Dyrektorów Technicznych PRCH gości w warszawskiej Galerii Młociny. Wspólnie z członkami FDT i naszymi partnerami merytorycznymi (Signify Polska, Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, Shell Polska, Thermo-Audyt) omawiamy kluczowe dla branży zagadnienia dotyczące zużycia energii oraz elektromobilości.

Główne tematy spotkania to:

korzyści i ryzyka wymiany oświetlenia w obiekcie handlowym (Signify Polska),

ustawa o elektromobilości – jej wprowadzenie i wymagania (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych),

ładowarki dla samochodów elektrycznych w centrach handlowych: oczekiwania, przewidywany rozwój rynku, aspekty techniczne (Shell Polska),

systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne z wykorzystaniem pomp ciepła w budynku handlowym (Thermo-Audyt).

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz firmie EPP za gościnę i wsparcie.