28 czerwca 2023

SPOTKANIE GRUPY ESG: NARZĘDZIA I FINANOSWANIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETCZNEJ

udostępnij

28 czerwca odbyło się spotkanie grupy roboczej ESG Polskiej Rady Centrów Handlowych. Tematem spotkania były „Wyzwania, narzędzia i finansowanie poprawy efektywności energetycznej Centrów Handlowych”. Poprowadzili je eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Poruszone zostały m.in. poniższe tematy:

- wymagania wynikające z Dyrektywy EPBD i Taksonomii,

- klasy energetyczne,

- rodzaje audytów energetycznych,

- finansowanie inwestycji: białe certyfikaty; kredyt ekologiczny,

- ścieżka dekarbonizacji budynku: narzędzie CRREM.