28 czerwca 2023

OBROTY I ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH W KWIETNIU 2023 R.

udostępnij

W kwietniu 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 9% wyższe
niż w kwietniu 2022 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty wzrosły o 9,4%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 8,6%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,1%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 12%.

Wzrost obrotów najemców w kwietniu, w wybranych kategoriach, wyniósł: usługi 30%, gastronomia 17,8% oraz moda 10,2%.

- Obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych w kwietniu 2023 r. wzrosły o 9%, w porównaniu do kwietnia 2022 r., a odwiedzalność była o 2,6% wyższa od tej sprzed roku. Z danych GUS wynika natomiast, że w kwietniu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 3,4% wyższa od tej z kwietnia 2022 r.– mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Kwiecień jest pierwszym miesiącem w 2023 r., gdy wyniki można porównać do analogicznego miesiąca z 2022 r., bez korekt wynikających z ograniczeń pandemicznych w centrach handlowych. Takie ograniczenia obowiązywały jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. i dotyczyły limitów osób w sklepach i restauracjach (do marca 2022 r.) oraz obowiązku noszenia maseczek (do kwietnia 2022 r.). Ich zniesienie skutkowało wzrostem obrotów w kwietniu 2022 r. o 13,4% w stosunku do kwietnia 2019 r.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w kwietniu, ze wzrostem o 30%, osiągnęły usługi. Duży wpływ na obroty w tej kategorii miały biura podróży, notujące wysokie wzrosty w związku z zakupem „wycieczek na majówkę” oraz rezerwacjami wyjazdów na wakacje. W gastronomii obroty najemców wzrosły w kwietniu 2023 r. o 17,8% w porównaniu do kwietnia 2022 r. Wydatki netto na 1 m2 GLA były tu najwyższe od początku 2023 r., na co wpływ miała m.in. pogoda skłaniająca klientów do częstszych spotkań w kawiarniach, barach i restauracjach. Z kolei w segmencie moda (wzrost o 10,2% w stosunku do kwietnia 2022 r.) widać wpływ zakupów garderoby na sezon wiosenno-letni oraz preferencję dla zakupów stacjonarnych. W kwietniu udział sprzedaży przez internet w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” zmniejszył się z 23% do 20%.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, w kwietniu 2023 r. wzrósł o 6,3% w stosunku do kwietnia 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, w kwietniu 2023 r. była o 2,6% wyższa niż rok wcześniej.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.