29 maja 2023

ROZPOCZYNAMY XIV EDYCJĘ PRCH RETAIL AWARDS

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zaprasza duże obiekty handlowe, outlety, retail parki, nowe koncepty oraz firmy usługowe do udziału w kolejnej edycji najbardziej prestiżowych nagród branży centrów handlowych – PRCH Retail Awards. Od dziś można składać aplikacje w 19 głównych kategoriach konkursowych, a dodatkowo z okazji 20-lecia PRCH, przyznane zostaną nagrody w 2 dodatkowych kategoriach: Człowiek/Osobowość oraz Obiekt/Firma 20-lecia. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 16. listopada 2023 r.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy zaprosić branżę do udziału w konkursie PRCH Retail Awards. Znakomity poziom ostatniej edycji, gdy spośród 103 nominowanych projektów mogliśmy nagrodzić łącznie aż 35 aplikacji, jest potwierdzeniem jakości i innowacyjności działań obiektów handlowych i związanych z nimi firm, świadczących usługi dla naszej branży. Dlatego zachęcam do aktywnego udziału również w tegorocznej edycji konkursu i zgłaszania aplikacji opisujących najciekawsze działania oraz projekty, co jeszcze mocniej podniesie konkurencję i temperaturę prac jury. W tym roku dodatkowo świętujemy 20-lecie PRCH, dla konkursu oznacza to przyznanie nagród w kategoriach specjalnych, podsumowujących osobowość oraz projekt lub firmę, które szczególnie wyróżniły się w tym okresie – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Już dziś, 29 maja 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń poprzez specjalny system aplikacyjny na stronie internetowej PRCH Retail Awards. Zamknięcie systemu planowane jest na 25 czerwca 2023 r. Można zgłaszać projekty, które były prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Po wypełnieniu i ostatecznym zapisaniu aplikacji przez zgłaszającego trafia ona do weryfikacji, a po sprawdzeniu kompletności jest przekazywana do oceny jury. Prace tego gremium zaplanowano na lipiec i sierpień, a we wrześniu, dla aplikacji zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny, przewidziane są wizytacje członków jury w obiektach handlowych oraz rozmowy z dyrektorami i marketing managerami. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16. listopada 2023 r., podczas uroczystej gali PRCH Retail Awards. Po zakończeniu konkursu każdy aplikujący otrzyma raport ze szczegółami oceny swojego projektu i komentarzami jurorów.

Aplikować można w 19 głównych kategoriach, które przekrojowo obejmują działalność branży nieruchomości handlowych. Wśród nich inaugurujemy 3 premierowe: „największe wyzwanie” (the biggest challenge), „marketing otwarcia retail parków” oraz „działania biznesowe na rzecz najemców”. W 2023 r. dodatkowo zostaną przyznane 2 nagrody w kategoriach na 20-lecie Polskiej Rady Centrów Handlowych. W ich przypadku nominacje przedstawi Rada Strategiczna PRCH. Z pełną listą kategorii wraz z ich szczegółowym opisem można zapoznać się na stronie internetowej konkursu.

Każda ze zgłoszonych aplikacji oceniana będzie według precyzyjnych kryteriów, za które przyznawane są punkty. Oceny nie są porównawcze, a członkowie jury nie podejmują samodzielnych, dodatkowych działań, których celem byłoby uzyskanie dodatkowych informacji o projekcie, poza tymi, które przedstawiono w aplikacji. Dlatego bardzo ważne jest, by aplikacje konkursowe wypełnione były dokładnie i rzetelnie i zawierały komplet danych umożliwiających ich pełną ocenę. W każdej kategorii jury może przyznać maksymalnie 1 złotą i 2 srebrne nagrody. By tak się stało projekt musi uzyskać określoną liczbę punktów. W przypadku, gdy żaden z projektów nie przekroczy wymaganego pułapu punktowego w takiej kategorii nagrody nie zostaną przyznane.

Złożenie aplikacji wiąże się z wniesieniem opłaty konkursowej, z szczegółową informacją na ten temat można zapoznać się tutaj.