26 maja 2023

PIERWSZE WARSZTATY Z OBLICZANIA I RAPORTOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO JUŻ ZA NAMI

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych przeprowadziła dla swoich członków całodzienny warsztat dotyczący obliczania śladu węglowego w zakresie 1. i 2. do raportów ESG. W siedzibie PRCH merytorycznie przez meandry weryfikacji, raportowania i metod redukcji śladu węglowego uczestników przeprowadzili eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Dziękujemy!

Głównymi zagadnieniami, z którymi zapoznawali się uczestnicy warsztatu były:

Podstawy redukcji śladu węglowego w firmach:

- uwarunkowania prawne

- podstawowe definicje

- przykłady źródeł wskaźników emisji GHG

Metodyki liczenia zakresu 1 i 2:

- potrzeby i problemy organizacji

- dane możliwe do zebrania

- kto powinien odpowiadać za zbieranie danych w organizacji

- obszary objęte analizą śladu węglowego

- przykłady obliczeń śladu węglowego

Działania redukcyjne i strategia neutralności klimatycznej:

- wdrażanie działań obniżających ślad węglowy

- wdrażanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej