15 czerwca 2021

Odwiedzalność centrów handlowych w maju

udostępnij

• W maju, który był pierwszym miesiącem po czwartym lockdownie, odwiedzalność w dni robocze była o 17 proc. niższa niż w 2019 roku, a jednocześnie o 33 proc. wyższa niż rok temu, czyli tuż po pierwszym zamknięciu.
• Sobota była najchętniej wybieranym dniem na zakupy – w ten dzień każdą galerię średnio odwiedziło od 3 do 4 tys. klientów więcej niż w pozostałe dni handlowe tygodnia.
• 8 maja okazał się najlepszym pod względem odwiedzalności dniem dla centrów handlowych w całym miesiącu - była to pierwsza handlowa sobota po 6-tygodniowym lockdownie.
• Dane PRCH nt. odwiedzalności centrów handlowych pochodzą z systemów zliczania klientów za pomocą kamer 3D, które podają liczbę klientów z dokładnością do 98 proc.

Cała branża centrów handlowych wraz z konsumentami z niecierpliwością oczekiwała pełnego otwarcia obiektów i możliwości wznowienia działalności po okresie obostrzeń związanych z ostatnim, czwartym lockdownem. Polska Rada Centrów Handlowych przeanalizowała wyniki odwiedzalności centrów handlowych za miesiąc maj porównując je z poprzednimi latami. Wyniki napawają optymizmem. Stopniowo z każdym tygodniem powraca do centrów pełna oferta handlowo-usługowa, co skłania klientów do regularnych odwiedzin i korzystania z niej. Wprowadzone wysokie standardy sanitarne potęgują poczucie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, a klienci spragnieni kontaktów i wyjścia z domu wracają do nawyków zakupowych sprzed pandemii.

W związku z doświadczeniami z pandemii, obserwuje się zmienione zachowania konsumenckie. Od kilku miesięcy centra handlowe odwiedzane są raczej w pojedynkę niż całymi rodzinami. Zakupy są bardziej celowe, a paragon wyższy. Już w lutym tego roku obserwowano obroty wyższe niż przed pandemią, mimo odwiedzalności wynoszącej 79% poziomu z 2019 roku.

- Pełne otwarcie centrów handlowych było długo oczekiwane przez miliony osób: konsumentów, właścicieli i zarządców obiektów oraz najemców. Wyniki odwiedzalności w maju potwierdzają prognozy, że powrót do wyników sprzed pandemii powinien nastąpić szybko. Klienci, których coraz większa grupa jest już zaszczepiona, wyszli z domów, aby uzupełnić garderobę na lato oraz nadchodzące wakacje. Chętnie też korzystają z oferty kawiarni i restauracji, które działają w trybie na miejscu – powiedział Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający PRCH.

Średnie centra w regionie centralnym z najwyższymi wynikami

Trend obserwowany od początku pandemii wciąż się utrzymuje - najwyższą odwiedzalność, czyli najbardziej zbliżoną do tej sprzed pandemii odnotowują galerie handlowe o średniej wielkości tj. 20-39,9 tys. mkw. GLA. W maju br. średnia odwiedzalność tych obiektów sięgnęła 93 proc. rezultatów z 2019 roku. Niższe poziomy odwiedzalności w maju notowały obiekty handlowe o powierzchni przekraczającej 60 tys. mkw. GLA, ale wraz z uruchamianiem branży rozrywkowej i gastronomicznej, która stanowi znaczącą część ich oferty, odwiedzalność w tych centrach rośnie. W tygodniu od 31 maja do 6 czerwca ich średnia odwiedzalność w dni handlowe wyniosła już 87 proc. rezultatów sprzed pandemii.

Analiza danych w ujęciu regionalnym wskazuje na najwyższą odwiedzalność w regionie centralnym (88 proc. wyników z 2019 roku). Najniższą zaś w maju odnotowały galerie z północno-zachodniej części kraju.

Właściciele centrów handlowych potwierdzają dobre wyniki w maju

Monika Pyszkowska, Director Center Management International z ECE Projektmanagement Polska dzieli się danymi zbliżonymi do tych prezentowanych przez PRCH: Średnia dzienna frekwencja w maju w Galerii Bałtyckiej była o ok. 20 proc. niższa niż w 2019 roku i znacząco wyższa niż przed rokiem. Dodatkowo zdecydowana większość najemców była zadowolona ze swoich majowych obrotów.

Podobne wyniki płyną ze Starego Browaru: Odwiedzalność Starego Browaru nie odbiega od poziomu średnich rynkowych podawanych przez PRCH dla dużych centrów handlowych zlokalizowanych w centrach miast, zarówno w 2020, jak i w 2021 roku. Ważnym impulsem, przekładającym się na wzrosty footfallu w Starym Browarze było ponowne otwarcie ogródków 15 maja. Restauracje przy Dziedzińcu oraz większość kawiarni dysponuje bardzo atrakcyjnymi przestrzeniami na świeżym powietrzu z widokiem na park i zieleń – to od razu zachęciło klientów do odwiedzin w naszym centrum – komentuje Magdalena Kowalak, Prezes Spółki Zarządzającej Starym Browarem w Poznaniu.

Systemy liczą klientów z 98 proc. dokładnością pomiaru

Badania odwiedzalności centrów handlowych, których wyniki podaje PRCH, są prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii powalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w centrach handlowych, a co za tym idzie raportowanie wiarygodnych danych. Klienci odwiedzający centra handlowe są zliczani za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery zamontowane są również w dodatkowych wybranych miejscach wynikających z układu danego obiektu i przepływu klientów, w celu weryfikacji ruchu.

- Wskaźnik odwiedzalności obiektów handlowych stanowi jeden z kluczowych elementów oceny wyników działania danego centrum, co ma znaczenie zwłaszcza w trudnym czasie pandemii i w okresach powrotu klientów do zakupów stacjonarnych. Dlatego ważne jest opieranie się na wiarygodnych danych. Jednym z najbardziej miarodajnych rozwiązań analizujących przepływ klientów są kamery zliczające, gdyż są w pełni niezależne od innych czynników, jak chociażby fakt posiadania smartfonu z odpowiednim oprogramowaniem lub włączonym WiFi. Systemy opierające się na śledzeniu telefonów uzależnione są od rodzaju smartfonu oraz jego oprogramowania. Co za tym idzie nie zliczają każdej osoby odwiedzającej obiekt m.in. klientów, którzy mają wyłączoną lokalizację lub Internet w swoich urządzeniach, w zależności od rodzaju smartfonu. Systemy bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95 proc., a przy śledzeniu telefonów szacowana dokładność określana jest na około 30 proc. – mówi Marcin Guziński, Dyrektor Operacyjny TOP-KEY, firmy oferującej rozwiązania techniczne dla nieruchomości komercyjnych i przestrzeni publicznych od 30 lat w blisko 180 centrach handlowych oraz ponad 30 sieciach retail działających w 18 krajach.

Karolina Steckiewicz, Sales Manager ShopperTrak Traffic Insights, Sensormatic Solutions - firma o globalnym zasięgu, monitorująca footfall od 20 lat w ponad 100 krajach, w Polsce obecna od ponad 15 lat w kilkudziesięciu obiektach handlowych oraz wielu sieciach detalicznych również potwierdza wiarygodność danych dostarczanych z systemów do monitorowania odwiedzalności w obiektach handlowych: Dane zgromadzone przez systemy wykorzystywane przez naszą firmę do zliczania klientów w obiektach handlowych są zbliżone do wartości prezentowanych przez PRCH. Oferowane przez nas systemy liczące działają w oparciu o kamery instalowane przy wejściach do obiektów, wewnątrz obiektów oraz przy sklepach. Urządzenia liczące wykazują około 98 proc. dokładności.

Warto podkreślić, że systemy kamer umożliwiają także monitorowanie i liczenie osób przebywających w danym obiekcie w czasie rzeczywistym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami epidemicznymi. Pozwala to na przestrzegania limitów osób.