28 kwietnia 2021

Komentarz dot. ustawowej regulacji czynszów w galeriach

udostępnij

Właściciele i zarządcy centrów handlowych, mimo wielokrotnych próśb i pism skierowanych do Ministerstwa Rozwoju i KPRM , nie otrzymali do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy tzw. covidowej. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej KPRM, decyzją rządu wprowadzane są kolejne niezgodne z prawem i Konstytucją RP regulacje relacji pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni pow. 2000 mkw. Do tej pory branża centrów handlowych nie otrzymała dostępu do treści tego aktu.

Dzisiaj (w środę) Zarząd PRCH ma umówione spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, na które Zarząd otrzymał zaproszenie w ubiegłym tygodniu po wielu uprzednich monitach i prośbach trwających od 1 kwietnia br. - od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów planowanych kolejnych ustawowych regulacji ingerujących w relacje pomiędzy najemcami i wynajmującymi.

Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni, że mimo zapewnień i deklaracji rządu dotyczących współpracy z branżą centrów handlowych, spotkanie zostało zaplanowane już po przyjęciu przez Radę Ministrów nowych dyskryminujących część naszej branży rozwiązań. Planowane regulacje to kolejny dowód na nierówne traktowanie podmiotów na rynku i dalsze antagonizowanie branży.

Podobnie jak abolicja czynszowa wynikająca z art. 15ze ustawy covidowej, nowe rozwiązania oznaczają, że po raz kolejny rząd dysponuje środkami finansowymi prywatnych firm udzielając wsparcia najemcom. Umowy najmu, które arbitralnie, na bazie ustawowych regulacji, niezależnie od kondycji i potrzeb najemcy, są wygaszane lub zmieniane, stanowią zabezpieczenie wielomiliardowych kredytów bankowych, które muszą być regularnie spłacane przez wynajmujących. Wynajmujący nie mają już środków na pokrycie tych zobowiązań, a ich problemy finansowe będą skutkować destabilizacją sektora finansowego.

Ciągle nie rozumiemy, dlaczego branża centrów jest i ma być tą jedyną, którą rząd chce regulować ustawowo.

Warto zaznaczyć, że nie kwestionujemy potrzeby wsparcia najemców, z których wielu jest w trudnej sytuacji, ale nie może się ono odbywać kosztem wyłącznie wynajmujących. Cały czas prosimy rząd o wprowadzenie regulacji opartych o rozwiązania funkcjonujące w innych demokratycznych krajach, poprzez dopłaty do kosztów stałych w tym czynszów, co utrzyma płynność i stabilizację uczestników rynku – najemców, wynajmujących i w końcu banków.