27 kwietnia 2021

PRCH Retail Awards w zupełnie nowej odsłonie – zgłoś swój projekt

udostępnij

Miniony rok zmienił wiele w branży handlowej. Nasze strategie i plany marketingowe przestały być aktualne wraz z ogłoszeniem pierwszego lockdownu w marcu 2020 r. Jeszcze nigdy jako sektor nie mierzyliśmy się z trudnościami o takiej skali. Większość założeń musiało zostać zrewidowanych lub wstrzymanych, a główną troską Państwa jako właścicieli, zarządców i najemców stało się dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Państwa centów handlowych. W związku z tym, że byliśmy jako branża zmuszeni do zrezygnowania z większości działań promocyjnych, zarząd Polskiej Rady Centrów Handlowych jako organizator konkursu podjął decyzję o zmianie formuły tegorocznej edycji PRCH Retail Awards.

Dotychczasowe kryteria oceny aplikacji konkursowych nie korespondują z warunkami, w jakich znalazła się branża centrów handlowych w 2020 roku, w związku z tym postanowiliśmy dostosować organizowane przez nas wydarzenie do aktualnych wyzwań, z jakimi mierzymy się jako branża i wesprzeć Państwa jako przedstawicieli naszego sektora.

Chcielibyśmy docenić ogrom pracy, jaką Państwo - właściciele, zarządcy i najemcy wykonali, by przystosować obiekty handlowe do nowej rzeczywistości i zapewnić bezpieczeństwo kupującym, jak i pracownikom w warunkach panującej pandemii. Dlatego też ideą, która przyświecać będzie tegorocznej XII edycji naszego konkursu, jest promocja inicjatyw podejmowanych przez centra handlowe w ramach walki o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pandemii. Chcielibyśmy wyróżnić i docenić działania branży na rzecz lokalnych społeczności w tym trudnym czasie i podkreślić wysiłek włożony w utrzymanie miejsc pracy.

Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w PRCH Retail Awards na zmienionych zasadach, dostosowanych do obecnej sytuacji. Chcemy prosić Państwa jako przedstawicieli branży o podzielenie się swoimi doświadczeniami i działaniami, które podejmowali Państwo w roku 2020 na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w Państwa obiektach, o działaniach skupionych na wsparciu lokalnej społeczności i trosce o dobrostan pracowników centrów handlowych. Chcemy w swojej komunikacji z rynkiem promować wybrane przykłady Państwa działań jako dobre praktyki branży.

Dzieląc się swoimi doświadczeniami i wnioskami z działań podjętych w roku 2020 roku będziemy wspólnie wzmacniać i budować pozytywny wizerunek naszej branży. Zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji PRCH Retail Awards i wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://awards.prch.org.pl/2021_

Więcej informacji o nowej formule znajdą Państwo na stronie konkursu: https://www.retailawards.org.pl/