01 czerwca 2023

CENTRA HANDLOWE W MARCU 2023 R.: OBROTY I ODWIEDZALNOŚĆ CENTRA

udostępnij

W marcu 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 16% wyższe niż w marcu 2022 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 16,8%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 13,9%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 14,7%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 19%.

Wzrost obrotów najemców w wybranych kategoriach wyniósł: usługi 81,9%, rozrywka 30,4% oraz gastronomia 23,5%

- W marcu obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o 16%, w porównaniu do marca 2022 r. Co istotne, marzec ubiegłego roku był pierwszym miesiącem, gdy obroty przekroczyły te sprzed pandemii, czyli z 2019 r. Jak podaje GUS, dla całości handlu w marcu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 4,8% wyższa od tej z marca 2022 r. Centra handlowe, pomimo spowolnienia w handlu, pozostają więc atrakcyjnym kanałem sprzedaży detalicznej w Polsce – komentuje marcowe wyniki Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. - Z kolei odwiedzalność w marcu 2023 r. była o 4,8% wyższa od tej z marca 2022 r. - dodaje.

Wysokie wzrosty wyników sprzedaży w gastronomii, rozrywce i usługach pokazują, uwzględniając wysoką inflację wpływającą na ceny, że branże, na które silnie oddziaływały ograniczenia epidemiczne, odbudowały swój biznes w centrach handlowych. Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii sprzedaży w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na jego pojedynczą wizytę w galerii, w marcu 2023 r. wzrósł o 10,6% w stosunku do marca 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, w marcu 2023 r. była o 4,8% wyższa niż w marcu 2022 r. To znaczący, choć niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach, wzrost odwiedzalności.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych
dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad
200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.