13 czerwca 2023

PRCH RETAIL AWARDS: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

udostępnij

W odpowiedzi na liczne prośby do 15 lipca wydłużamy termin przyjmowania aplikacji do XIV edycji PRCH Retail Awards. Zapraszamy do udziału duże obiekty handlowe, outlety, retail parki, nowe koncepty oraz firmy usługowe.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które były prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Jest on podzielony na 19 głównych kategorii, które przekrojowo obejmują działalność branży nieruchomości handlowych. W 2023 r. dodatkowo zostaną przyznane 2 nagrody w kategoriach na 20-lecie Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W tym roku w konkursie inaugurujemy 3 premierowe kategorie:

- „Marketing otwarcia retail parków” - po raz pierwszy Jury oceni działania marketingowe związane z otwarciem nowego parku handlowego. Będzie analizować kreatywność i skuteczność, a także efektywność kosztową prowadzonych działań. Retail parki mogą też rywalizować w 2 znanych już wcześniej kategoriach biznesowo-strategicznych. Wraz z gronem ekspertów, na co dzień związanych z parkami handlowymi, znacząco przebudowaliśmy i dostosowaliśmy wytyczne dla kategorii: Nowy Park Handlowy i Park Handlowy Roku – Best Performance, dostosowując ją do potrzeb i możliwości tego typu obiektów. W procesie oceny powyższych kategorii parki handlowe będą oceniane niezależnie od zgłoszeń innych formatów takich, jak centra handlowe czy outlety.

- „The biggest challenge” – to kolejna nowość, kategoria dotyczy wyzwania, z jakim musiał zmierzyć się obiekt handlowy i podjętych inicjatyw, które doprowadziły do jego rozwiązania.

- "Kampania B2B Roku" – tu z kolei oceniane będzie budowanie relacji z najemcami, zachęcamy do składania aplikacji, których przedmiotem są działania mające na celu wspieranie najemców oraz budowanie i umacnianie relacji na linii zarządca – najemca (tenant relationship management).

Aplikację wypełnia się w systemie konkursowym – szczegółowe informacje jak to zrobić, znajdują się na tutaj

Pierwszy etap oceny zgłoszonych projektów zaplanowano na lipiec i sierpień 2023 r. We wrześniu przewidziane są wizytacje członków jury w obiektach oraz rozmowy z dyrektorami i marketing managerami, których aplikacje zakwalifikowano do drugiego etapu oceny. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2023 r., podczas uroczystej gali PRCH Retail Awards.