03 listopada 2021

Zasady bezpieczeństwa w centrach handlowych tematem spotkania PRCH z Ministrem Zdrowia

udostępnij

2 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli PRCH z Ministrem Zdrowia, Adamem Niedzielskim. Tematem rozmowy było bezpieczeństwo w centrach handlowych w obliczu rosnącej liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce oraz dyskusja na temat możliwych działań dodatkowych podnoszących świadomość i odpowiedzialność społeczną klientów oraz zachęcenie ich do stosowania się do zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka). Zasada ta została skrupulatnie wdrożona w centrach handlowych w Polsce na początku pandemii, a jej przestrzeganie jest na bieżąco monitorowane, co potwierdzili przedstawiciele PRCH podczas rozmowy.

Podczas spotkania wspólnie zgodzono się, że w związku z rozwojem czwartej fali pandemii potrzebne są zintensyfikowane działania, zwłaszcza w zakresie przypominania i kontrolowania obowiązku noszenia maseczek przez klientów w centrach handlowych. W odpowiedzi na prośbę Ministra Zdrowia przedstawiciele PRCH zadeklarowali, że zaapelują do całej branży centrów handlowych – wynajmujących i najemców – o jeszcze bliższą współpracę z policją i sanepidem podczas kontrolowania obowiązku noszenia maseczek w centrach handlowych oraz uruchomienie dodatkowych działań w postaci personelu przypominającego klientom przy wejściach o maseczkach oraz rozdawania bezpłatnych maseczek dla osób, które ich nie posiadają.

Zasłanianie ust i nosa to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów profilaktyki zakażeń wirusami, takimi jak SARS-CoV-2, dlatego zarówno wynajmujący, jak i najemcy, aktywnie zaangażowali się w promowanie noszenia maseczek w centrach handlowych, czego przykładem jest akcja: „Bezpieczna witryna – bierz przykład z manekina” pod patronatem Ministra Zdrowia. Planujemy kolejne działania edukacyjne w tym obszarze.


Cała branża centrów handlowych jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w centrach handlowych, inwestując ogromne środki finansowe w zapewnienie najwyższych standardów sanitarnych. Obejmuje to m.in. skrupulatne monitorowanie liczby osób przebywających jednocześnie w centrum, pilnowanie przestrzegania obowiązujących limitów, udostępnienie przy każdym wejściu do centrum oraz w wielu innych miejscach dyspenserów z płynem dezynfekującym. Dodatkowo służby ochrony, sprzątające oraz personel sklepów przypominają o obowiązku noszenia maseczek i zachowywania dystansu, a liczne komunikaty głosowe, piktogramy, plakaty, spoty i kampanie promują zasady bezpiecznych zakupów. Sektor włączył się również aktywnie w akcję promocji szczepień na nośnikach w centrach handlowych, a w obiektach handlowych działa ponad 80 punktów szczepień.


Dzięki tym wszystkim działaniom centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych w Polsce.


Zwracamy się również z apelem do klientów centrów handlowych: Prosimy noście maseczki zasłaniające usta i nos podczas wizyt w centrach handlowych. Dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie robić zakupy.