27 października 2021

MISTRZOWIE DOBRYCH PRAKTYK – PODSUMOWANIE XII EDYCJI PRCH RETAIL AWARDS

udostępnij

Centra handlowe stawiają na bezpieczeństwo, pomoc lokalnym społecznościom i najemcom 

Branża centrów handlowych solidarnie i odpowiedzialnie zareagowała na potrzeby lokalnych społeczności oraz zadbała o bezpieczeństwo klientów i pracowników galerii, aktywnie i dynamicznie reagując na zmieniającą się sytuację pandemiczną w kraju. Wyraźnie wskazują na to projekty zgłoszone do 12. edycji PRCH Retail Awards. Mając na uwadze tak bezprecedensową sytuację, z jaką przyszło się wszystkim mierzyć, podjęto decyzję, iż w tym wyjątkowym roku aplikacje nie będą oceniane, lecz przedstawione zostaną wszystkie zgłoszone projekty. Przesłano opisy ponad 215 inicjatyw i spontanicznie podjętych działań z całej Polski, wspierających walkę z epidemią na różnych płaszczyznach. Zostały one zebrane i zaprezentowane w katalogu Mistrzów Dobrych Praktyk, przygotowanym przez Polską Radę Centrów Handlowych. Imponująca jest skala odpowiedzi właścicieli, zarządców i najemców centrów handlowych na wyzwania, z jakimi całe społeczeństwo mierzyło się w 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oraz z filmikiem o pandemicznej edycji Retail Awards.

Przez ponad dekadę centra i sieci handlowe, deweloperzy, inwestorzy oraz zarządcy obiektów handlowych rywalizowali w ramach organizowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) prestiżowego konkursu PRCH Retail Awards. W ramach programu konkursowego eksperci z branży retail oceniali i nagradzali najlepsze praktyki, osiągnięcia oraz najbardziej innowacyjne działania na rynku. Pandemia odcisnęła piętno na sektorze centrów handlowych, który w 2020 roku musiał dostosować się do nowych warunków. Reagując na nową sytuację, organizatorzy postanowili wyjątkowo zmienić formułę tegorocznego konkursu PRCH Retail Awards tak, aby wydarzenie odzwierciedlało rzeczywistość i wyzwania, z jakimi mierzyła się branża. W ramach 12. edycji konkursu uczestnicy nie rywalizowali ze sobą o nagrody. Zamiast tego zostali zaproszeni do podzielenia się doświadczeniami, reakcjami na potrzeby lokalnych społeczności oraz wyzwaniami wynikającymi z pandemii, z którymi się mierzyli. PRCH, mając tak obszerny i przekrojowy katalog działań, chce pokazać skalę aktywności i pomocy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, jakie podjęły centra.                               

Przystępując do przygotowań do 12. edycji PRCH Retail Awards, postanowiliśmy dostosować organizowane przez nas od 2009 roku wydarzenie do otaczającej wszystkich rzeczywistości. Obserwowaliśmy, jak sprawnie zarządcy dostosowywali obiekty handlowe do surowych wymagań sanitarnych i ile pracy, wysiłku oraz nakładów finansowych branża włożyła w to, by zapewnić bezpieczeństwo kupującym i pracownikom. Dumą napawały nas liczne dodatkowe inicjatywy na rzecz najemców, służb medycznych i najbardziej potrzebujących przedstawicieli lokalnych społeczności, zwłaszcza że dla naszej branży był to również bardzo trudny okres. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zmianie formuły konkursu, aby wykorzystać jego popularność do promocji dobrych praktyk realizowanych przez branżę centrów handlowych w pandemii – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.            

Na pierwszym miejscu – bezpieczeństwo

Ponad jedna trzecia przesłanych aplikacji w ramach tegorocznej edycji PRCH Retail Awards dotyczy działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom centrów handlowych. Obiekty handlowe zostały w pełni dostosowane do funkcjonowania w zaostrzonym rygorze sanitarnym, wymagań Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, WHO oraz rozwiązań rekomendowanych przez organizację certyfikującą Safe Shopping Centres. Centra i ich najemcy wydali miliony złotych na przygotowanie do bezpiecznej obsługi klientów. Większość obiektów prowadziła działania wykraczające poza te typowe, jak środki do dezynfekcji rąk, zwiększenie częstotliwości dezynfekcji, ozonowanie czy czyszczenie elementów powierzchni wspólnych. Zgłoszone aplikacje pokazują, że wiele podmiotów zdobyło certyfikaty potwierdzające zgodność ich procedur z najwyższymi międzynarodowymi standardami sanitarnymi. Centra wprowadziły też liczne innowacyjne rozwiązania np. zabezpieczenie najczęściej dotykanych powierzchni w obiekcie antywirusową folią Nano-Protect, czy strefy dezynfekcji zakupów. Nadesłane zgłoszenia opisują też oryginalne pomysły nakłaniania klientów do przestrzegania zasady DDM. Przykładem mogą być „żółte kartki” wraz z bezpłatną maseczką wręczane przez sędziego piłkarskiego za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa. O konieczności zachowania dystansu przypominały tysiące rozdanych przez jedno z centrów naklejek w kształcie koła z napisem „Zachowaj odstęp” do umieszczenia na plecach klientów – ciekawostką jest, że akcja została zainspirowana pomysłem ośmiolatka.

Wysiłek właścicieli, zarządców i najemców centrów handlowych sprawił, że centra stały się jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej.


Wsparcie dla najemców

Ponad jedna czwarta zgłoszonych projektów to działania wspierające najemców. Centra przystąpiły do rozmów z najemcami, aby wspólnie wypracować rozwiązania umożliwiające przejście przez okresy ograniczenia działalności obiektów handlowych. Od maja do grudnia 2020 r. wynajmujący udzielili najemcom dobrowolnych ulg czynszowych w wysokości około 2 mld zł. Centra handlowe przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa dbały o odbudowanie obrotów w okresach między lockdownami. Wśród bardziej nietypowych akcji prezentujących ofertę najemców było wykorzystanie analogowej gazety miejskiej, w której zainteresowani mogli bezpłatnie zamieszczać artykuły czy reklamy. Wydawnictwo było dystrybuowane w miejscach czynnych w okresach lockdownów – sklepach spożywczych, aptekach i przychodniach. Wiele centrów wprowadziło usługę click&collect, łączącą online i offline, aby ułatwić zakupy klientom i wygenerować dodatkową sprzedaż w lokalach najemców. Galerie organizowały konkursy i akcje prosprzedażowe z wykorzystaniem kart podarunkowych, pokazy online, czy cykle webinarów i warsztatów. Znacząca liczba zgłoszonych projektów to inicjatywy wspierające gastronomię, która nie mogła funkcjonować w stacjonarnej formie przez wiele miesięcy. Centra oferowały najemcom wsparcie również w postaci kampanii promocyjnych m.in. zachęcając klientów do zamawiania posiłków na wynos czy poprzez oddanie do ich dyspozycji nośników reklamowych w obiektach.


Aktywni lokalnie

Obiekty handlowe od lat są częścią lokalnych społeczności i budują pozytywne więzi z otoczeniem. W pandemii działania te stały się szczególnie intensywne, a zbudowane wcześniej relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, administracją, szkołami i domami kultury, ułatwiły dotarcie do osób potrzebujących wsparcia najmocniej. Wśród projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji PRCH Retail Awards było wiele przykładów tego jak działania marketingowe zamieniły się w bezpośrednią pomoc. Fundusze na organizację wydarzeń promocyjnych przeznaczano na zakup środków ochrony dla lokalnych służb i placówek medycznych oraz artykułów dla najbardziej potrzebujących – seniorów, dzieci i młodzieży, schronisk oraz pozbawionych możliwości prowadzenia działalności, lokalnych przedsiębiorców. Nadesłane projekty są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Tworzono online-owe fora sąsiedzkiej pomocy, publikowano materiały ułatwiające przetrwanie izolacji czy organizowano pomoc w zrobieniu zakupów lub wyprowadzeniu psa. Centra wsparły potrzebujących tonami żywności, która niejednokrotnie trafiła pod same drzwi wspieranych osób lub do lokalnych organizacji pomocowych. Realizowane w celach charytatywnych działania artystyczne, niosły pomoc organizacjom oraz medykom, dając także chwilę wytchnienia i powód do integrowania lokalnej społeczności. Istotną częścią aktywności centrów było wsparcie ludzi potrzebujących pomocy psychologicznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży – najmocniej narażonych na konsekwencje odizolowania. Centra aranżowały akcje dedykowane osobom, które na co dzień mierzą się ze stresem, pracą zdalną, problemami zdrowotnymi, brakiem energii czy obniżoną koncentracją. Mobilizowano ludzi do dbania o kondycję i wychodzenia z domów, gdy było to już możliwe. Centra organizowały także pomoc dla schronisk dla zwierząt.


Dobry początek

- Projekty zgłoszone do tej wyjątkowej edycji PRCH Retail Awards, ujawniają imponującą skalę wsparcia udzielonego podczas pandemii przez branżę centrów handlowych. Zarząd PRCH chciałby podziękować uczestnikom za przesłane zgłoszenia i ogrom zaangażowania. Wspólne akcje i projekty pokazują, że „razem możemy więcej”. Wierzymy, że jest to dobry początek, który wytycza przyszły kierunek działań całego sektora. Nauczyliśmy się już funkcjonować w warunkach pandemii, tworzyć w niej plany i dbać o bezpieczeństwo w obiektach handlowych, dlatego też przyszłoroczna edycja PRCH Retail Awards powróci do tradycyjnej choć odświeżonej formuły. O szczegółach będziemy informowali. – mówi Jan Dębski, prezes zarządu PRCH.


KATALOG DOBRYCH PRAKTYK JEST DO POBRANIA TUTAJ.