25 maja 2022

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

udostępnij

Zarząd Stowarzyszenia Polska Rada Centrów Handlowych działając na podstawie §19 P.1.11 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo-wyborcze, na dzień: czwartek, 09 czerwca 2022r. o godzinie: 10:00. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w budynku UNITRA ul. Nowogrodzka 50 w Warszawie, w Sali Konferencyjnej na I piętrze.

W Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział członkowie zwyczajni (osoby fizyczne, osobiście lub przez pełnomocników) z głosem stanowiącym, członkowie wspierający (osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli) z głosem doradczym, członkowie honorowi z głosem doradczym.