31 maja 2021

Zaproszenie do udziału w konsultacjach branżowego kodeksu RODO

udostępnij

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest stosowane od 25 maja 2018 r. Jednak wdrożenie wymogów RODO w firmach nadal stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, gdyż nowe przepisy nakładają na administratorów szereg obowiązków w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych. W polskim porządku prawnym nie zostały jeszcze wypracowane jednolite praktyki w zakresie stosowania tego aktu prawnego. Nowe przepisy przewidują jednak możliwość tworzenia branżowych kodeksów postępowania, które mają ułatwić właściwe i skuteczne stosowanie nowych przepisów poprzez wypracowanie takich jednolitych praktyk. Kodeksy, o których mowa w art. 40 RODO, mogą być tworzone przez organizacje reprezentujące administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe oraz powinny uwzględniać specyfikę przetwarzania danych osobowych w danym sektorze, jak również szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Polska Rada Centrów Handlowych podjęła inicjatywę stworzenia Kodeksu RODO dla sektora handlu

PRCH dostrzega potrzebę podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w działalności handlowej, jak również budowania zaufania klientów i kontrahentów podmiotów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Mając na uwadze powyższe, Kodeks RODO dla sektora handlu został opracowany z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania zarządców centrów handlowych i ma na celu doprecyzowanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych oraz pomóc we właściwym stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych przez administratorów działających w branży centrów handlowych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Kodeksu RODO dla sektora handlu, który jest dostępny TUTAJdownload

Konsultacje społeczne dotyczące Kodeksu RODO

Serdecznie zapraszamy do udziału w uzupełniających konsultacjach społecznych projektu Kodeksu RODO dla sektora handlu.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 11 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres konsultacjekodeksrodo@prch.org.pl według następującego WZORUdownload