01 czerwca 2021

Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Centrów Handlowych

udostępnij

16 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym:

• on-line na platformie Teams dla członków zwyczajnych i honorowych,
• na miejscu, w siedzibie PRCH, w budynku UNITRA, ul. Nowogrodzka 50/54 w Warszawie (Sala Konferencyjna, I piętro) dla członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział:
- członkowie zwyczajni, w tym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (osoby fizyczne, osobiście lub przez pełnomocników) z głosem stanowiącym,
- członkowie wspierający (osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli) z głosem doradczym,
- członkowie honorowi z głosem doradczym.

Osoby, które nie będą mogły osobiście wziąć udziału w Walnym Zebraniu Członków PRCH mają możliwość upoważnienia innego członka naszej organizacji do pełnomocnictwa. Aby było ono ważne konieczne jest:
- przesłanie wypełnionego i podpisanego osobiście pełnomocnictwa pocztą na adres Polska Rada Centrów Handlowych, ul. Nowogrodzka 50, lok. 450, 00-695 Warszawa lub
- przesłanie wypełnionego pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie na adres e-mail ajurek@prch.org.pl, lub
- dostarczenie osobiście wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa przez osobę upoważnioną, która będzie uczestniczyła w Walnym Zebraniu Członków osobiście, najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków.