10 czerwca 2022

WALNE ZGROMADZENIE PRCH

udostępnij

WALNE ZGROMADZENIE PRCH WYBRAŁO NOWY ZARZĄD I UZUPEŁNIŁO SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ. PREZESEM PONOWNIE ZOSTAŁ JAN DĘBSKI

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych w dniu 9 czerwca udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonało wyboru nowego, który będzie pełnił swoją dwuletnią kadencję w latach 2022-2024. Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono też skład Komisji Rewizyjnej o dwóch nowych członków. Na inauguracyjnym spotkaniu nowy Zarząd wybrał Jana Dębskiego na prezesa, a Annę Malcharek i Piotra Staniszewskiego na wiceprezesów PRCH.

Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie PRCH podsumowali zakończoną kadencję ustępującego Zarządu i omówili wyzwania przed jakimi stoi organizacja w przyszłości. Dokonano też wyboru władz stowarzyszenia. W skład nowego Zarządu powołani zostali: Karol Bartos, Agata Brzezińska, Jan Dębski, Justyna Kur, Anna Malcharek, Urszula Matej-Bil, Dominik Piwek, Krzysztof Poznański, Piotr Staniszewski i Aleksandra Zentile-Miller.

- Bardzo się cieszę, że Polska Rada Centrów Handlowych ma jasną wizję rozwoju, a nowo wybrany Zarząd uzyskał bardzo silny mandat od członków stowarzyszenia. Wszystkie osoby powołane dziś w skład Zarządu były też jego członkami w poprzedniej kadencji. Oznacza to, że członkowie PRCH zdecydowali o kontynuacji działań organizacji zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji – ocenił Jan Dębski, prezes Zarządu PRCH. - Jednocześnie bardzo dziękuję Leszkowi Sikorze i Aleksandrowi Walczakowi za pracę w Zarządzie poprzedniej kadencji. Obaj panowie zdecydowali nie kontynuować swojej misji w kolejnej kadencji – dodał Jan Dębski.

W trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie stowarzyszenia uzupełnili także skład Komisji Rewizyjnej dokonując wyboru dwóch nowych członków: Magdaleny Łukaszewskiej z Pradera Management i Krzysztofa Sakierskiego z NGL Advisory. Tym samym Komisja Rewizyjna wróciła do pełnego, statutowego składu czterech osób.

*****

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży zatrudniającej ponad 400 tys. osób. Reprezentuje i wspiera członków stowarzyszenia w środowisku biznesowym, politycznym oraz społecznym. Działa na rzecz tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.