29 marca 2023

W PRCH DZIAŁA GRUPA ROBOCZA ESG

udostępnij

W grudniu 2022 r. opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reprting Directive), która zacznie stopniowo obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. By dobrze przygotować środowisko do nowej legislacji Polska Rada Centrów Handlowych powołała specjalną gruę roboczą ds. ESG, która dziś zainaugurowała działanie.

Podczas pierwszego spotkanie grupy roboczej, poświęconego ustandaryzowanym zasadom raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju dyskutowano o:

- współpracy PRCH i PINK w obszarze wspierania firm w zakresie ESG,

- aktualnej legislacji w zakresie ESG – prezentacja PwC Polska,

- ESG z punktu widzenia wdrożenia przez menadżera ESG – prezentacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dotychczas obowiązki raportowe w zakresie ESG dotyczyły jedynie około 12 tys. firm w Unii Europejskiej, po wejściu w życie CSRD, będzie to około 50 tys. firm. Na mocy dyrektywy przedsiębiorstwa będą zobligowane do raportowania zgodnie z nowymi, ujednoliconymi szablonami w zakresie szans i ryzyk klimatycznych oraz zgodności prowadzonej działalności z taksonomią UE.