28 marca 2023

PRCH DATABASE – SZKOLENIE

udostępnij

Firma PwC zorganizowała dla analityków podmiotów uczestniczących w indeksach obrotów i odwiedzalności PRCH szkolenie, które dotyczyło praktycznych aspektów korzystania z narzędzia Tableau, czyli oprogramowania Business Intelligence i Analytics, dostępnego w ramach projektu.

Tableau jest interaktywnym narzędziem pozwalającym uczestnikom indeksów przeglądać i analizować dane zbierane w ramach projektu PRCH Database, tj. Turnover i Footfall oraz ich dynamikę zmian. Zawarte w nim wykresy oraz filtry umożliwiają przeglądanie wielu zmiennych jednocześnie.

Raporty stanowią nowoczesną prezentację danych, które można niemal dowolnie filtrować i zestawiać ze sobą, co pozwala na pełniejsze zrozumienie danych oraz łatwiejsze wyciągnięcie wniosków z nich płynących oraz zawierają całą historię danych.