12 października 2020

Stabilizacja odwiedzalności obiektów handlowych we wrześniu br.

udostępnij

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) odwiedzalność obiektów handlowych we wrześniu utrzymała się na podobnym poziomie jak w sierpniu br. i wyniosła średnio 81% ubiegłorocznej.

Miesięczne zestawienie danych PRCH Daily Footfall Index pokazuje, że w ciągu jednego handlowego, wrześniowego dnia każde centrum handlowe odwiedziło średnio 10,9 tys. osób. To niewielki spadek w stosunku do sierpnia - o 0,5 tys., czyli o 1 punkt procentowy. Dotąd PRCH obserwowała regularny wzrost odwiedzalności w galeriach z miesiąca na miesiąc.

Wrześniowe rezultaty są zróżnicowane. Małe i średnie obiekty handlowe notowały w pierwszym miesiącu roku szkolnego lepsze wyniki o kilka punktów procentowych, a nieruchomości handlowe o dużej oraz bardzo dużej powierzchni rejestrowały nieco niższą odwiedzalność. Rozbieżności widać również w podziale na regiony. Według PRCH Daily Footfall Index, we wrześniu, najwięcej klientów powróciło do galerii w regionach centralnym i południowo-zachodnim. Tam odwiedzalność utrzymywała się na średnim poziomie 82% ubiegłorocznej. Najsłabiej na tle innych części kraju wypadł region wschodni - zaobserwowano w nim średni footfall na poziomie jedynie 75% ubiegłorocznego.

Co ciekawe, miesięczne wyniki odwiedzalności wyraźnie pokazują, że klienci najchętniej robią zakupy w weekendy. W soboty galerie notowały średnio 44% wzrost liczby klientów w porównaniu z innymi dniami handlowymi. Rekordowy wynik zaobserwowano w tę, przypadającą na 26 września, kiedy to każde badane centrum handlowe odwiedziło średnio prawie 16 tys. osób, o ponad 5 tys. więcej niż w inne dni handlowe.

Szczegółowe zestawienie danych znają Państwo w naszej Bazie Wiedzy

***

Opracowanie na podstawie PRCH Daily Footfall Index – wskaźnika ukazującego odwiedzalność w obiektach handlowych w ujęciu dziennym. Projekt powołany został do życia w wyniku kryzysu na rynku nieruchomości handlowych wywołanego przez pandemię COVID-19. Gromadzone dane pochodzą z 119 obiektów o łącznej powierzchni 4,28 mln m kw. GLA, stanowiącej 35% rynku centrów handlowych w Polsce.