09 października 2020

Branża centrów handlowych jest przygotowana do bezpiecznej obsługi klientów

udostępnij

Stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych w związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń na terenie całego kraju

W okresie pandemii na branży handlowej spoczywa obowiązek zapewnienia klientom bezpiecznego dostępu do dóbr i usług, koniecznych do codziennego funkcjonowania. Najemcy, właściciele i zarządcy centrów handlowych podjęli szereg działań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa sanitarnego podczas zakupów, m.in. regularną dezynfekcję, stały dostęp do środków dezynfekujących, czy bieżące komunikaty i piktogramy na terenie obiektów handlowych  przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom jako branża jesteśmy przygotowani do bezpiecznej obsługi klientów w obecnej sytuacji.

Galerie handlowe, dysponując dużymi powierzchniami, są w stanie umożliwić klientom zachowanie dystansu społecznego oraz komfortowe zaspokojenie wielu potrzeb w jednym miejscu. Już od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w obiektach handlowych obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Regularnie i wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane są tzw. "gorące punkty", z którymi mają kontakt dłonie klienta, czyli klamki, poręcze, dozowniki, przyciski i inne miejsca często dotykane przez odwiedzających. Klienci mają ciągły dostęp do niezbędnych środków ochronnych. Galerie zapewniają mydła antybakteryjne oraz płyny odkażające. W wielu punktach na terenie obiektów handlowych można otrzymać lub zakupić jednorazowe maseczki ochronne. Osoby odwiedzające centra są informowane poprzez radiowęzły i nośniki multimedialne o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Dodatkowo, by ułatwić przemieszczanie się, w sklepach i na terenie pasażu  znajdują się piktogramy wskazujące konieczność zachowania bezpiecznego dystansu. Pracownicy ochrony obiektów zwracają uwagę i informują klientów o konieczności zakrywania nosa i ust.

Ponadto w ramach ogólnopolskiej akcji PRCH #kupujebezpiecznie, nad którą patronat objęło Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju, promujemy dobre praktyki podczas przebywania w obiektach handlowych, np. prawidłowe noszenie maseczek, mycie rąk, czy płacenie bezgotówkowo. Wszystko po to, aby osoby znajdujące się w naszych przestrzeniach mogły czuć się bezpiecznie i wygodnie realizować potrzeby konsumenckie.

Dziękujemy wszystkim pracującym w centrach handlowych, najemcom, ich pracownikom oraz osobom zatrudnionym przez firmy obsługujące obiekty, za dbanie o bezpieczeństwo klientów, pełne zaangażowanie i przestrzeganie procedur.

Dziękujemy także wszystkim klientom, którzy troszczą się o innych i respektują obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz przestrzegają zaleceń służb sanitarnych. W tych trudnych czasach kierujmy się rozsądkiem i chrońmy najbliższych oraz szanujmy pracę pracowników wszystkich miejsc handlu i usług.