10 listopada 2023

POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH MA JUŻ 20 LAT

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) obchodzi 20-lecie swego istnienia. Powstała jako inicjatywa środowiska właścicieli i najemców polskich nieruchomości handlowych, wrosła w nie i jest jego istotnym elementem. Stowarzyszenie gromadzi i publikuje dane pokazujące kondycję branży, inicjuje badania rynkowe, aktywnie zajmuje się edukacją oraz przyznaje najważniejsze nagrody branżowe. Do kluczowych dokonań PRCH należy też integracja środowiska i reprezentowanie go wobec partnerów publicznych oraz tworzenie podstaw standardów działania branży.

- Największym sukcesem Polskiej Rady Centrów Handlowych jest wartość jaką daje branży, dzięki współpracy osób i firm zrzeszonych w stowarzyszeniu. Na ten sukces zapracowali ludzie, przedstawiciele firm członkowskich, osoby zaangażowane w prace zarządu stowarzyszenia oraz jego pracownicy. Przed nami szereg wyzwań, tych bieżących i tych długofalowych. Przyszłość będzie wymagająca, dlatego potrzebujemy Polskiej Rady Centrów Handlowych i mam nadzieję, że wszyscy nasi członkowie mają podobne zdanie – mówi Jan Dębski prezes zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Po 20 latach dynamicznego rozwoju branża miejsc handlu w Polsce to dziś dojrzały rynek, który osiągnął stopień nasycenia powierzchnią handlową na poziomie średniej Unii Europejskiej. Nowoczesne obiekty handlowe zmieniły nawyki zakupowe Polaków i dały możliwość rozwoju wielu międzynarodowym i lokalnym markom. Dziś pokazują swój uniwersalizm pełniąc rolę centrum miasta pod dachem, gdzie nie tylko kupujemy, spotkamy się i spędzamy czas, ale korzystamy z rozrywki, kultury czy gastronomii.

Pomimo dojrzałości rynku, nadal widać dużą dynamikę inwestycji, zwłaszcza w segmencie parków handlowych, które powstają głównie w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak wskazują dane PRCH obecnie w fazie planowania, przygotowania inwestycji, bądź w budowie jest ponad
1,2 mln mkw. GLA nowoczesnej powierzchni handlowej, z terminem otwarcia do końca 2025 r.
To ponad 9% całości obecnej bazy nowoczesnych obiektów handlowych w Polsce. W ciągu trzech lat powstanie 110 nowych obiektów handlowych, a 26 istniejących obiektów zostanie rozbudowanych.

Branżę czekają wyzwania związane z kwestiami klimatu i ESG. PRCH uznała tematykę ESG
za kluczowe wyzwanie w 2023 r. Powołana została specjalna grupa robocza, która pracuje nad kwestiami transformacji energetycznej oraz pakietem Fit for 55. Jej działania analityczne
i edukacyjne dla branży w tym roku zakończy wydanie praktycznego poradnika, który stowarzyszenie opracowuje wspólnie z PINK.

Już wkrótce, 16 listopada 2023 r., Polska Rada Centrów Handlowych będzie gościć przedstawicieli branży na uroczystej gali wręczenia nagród XIV edycji konkursu PRCH Retail Awards w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Będzie to również okazja do wzniesienia symbolicznego toastu z okazji 20-lecia organizacji, dokonania podsumowań i rozmowy o planach na przyszłość.