26 kwietnia 2023

PODSUMOWANIE OBROTÓW I ODWIEDZALNOŚCI CENTRÓW HANDLOWYCH W STYCZNIU 2023 R.

udostępnij

Obroty najemców w centrach handlowych w styczniu 2023 r. były o 32.1% wyższe niż w styczniu 2022 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 34,2%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 25,4%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 32,6%,
a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 32,7%.

Wzrost obrotów w istotnych dla centrów handlowych kategoriach wyniósł: gastronomia 44,2%, odzież 34,6%, wyposażenie domu z RTV i AGD 13,2%.

- W styczniu 2023 r. obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o jedną trzecią w porównaniu do stycznia 2022 r. Wysoka była również odwiedzalność, która
w porównaniu do stycznia 2022 r. wzrosła o 17,8%. To dobre dane pokazujące mocną pozycję centrów handlowych, jako kanału sprzedaży detalicznej w Polsce. Z danych GUS wynika, że dla całości handlu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w styczniu 2023 r. niższa o 0,3% niż przed rokiem -
mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Najlepsze wyniki w styczniu 2023 r. notowały kategorie usług, rozrywki i gastronomii, które rok wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym. Tu wzrosty sięgały od ponad 40% do ponad 90%. Z kolei współczynnik konwersji, czyli średnie wydatki klientów w przeliczeniu na jedną wizytę, w styczniu 2023 wzrósł o 10% w stosunku do stycznia 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów
na 1 mkw. powierzchni najmu, była w styczniu 2023 r. o 17,8% wyższa niż w styczniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. obroty centrów handlowych były o 12,9% wyższe niż w tym samym okresie
2019 r. Obroty za cały 2022 r. były 11,1% wyższe niż w 2019 r.

W związku z tym, że wyników w 2022 r. nie zaburzały zdarzenia zewnętrzne, jakimi w latach
2020-2021 były lockdowny związane z sytuacją epidemiologiczną, dane o obrotach
i odwiedzalności centrów handlowych za 2023 r. są prezentowane w odniesieniu do 2022 r. Jednocześnie dla łatwiejszej analizy, dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych będą podawane za ten sam miesiąc kalendarzowy.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany
na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających
na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych
dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN,
w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu
na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone
i weryfikowane przez PwC.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad
200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym
i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.