15 kwietnia 2021

Podsumowanie drugiego półrocza 2020 w branży centrów handlowych – Raport PRCH Retail Research Forum

udostępnij

• Polska Rada Centrów Handlowych prezentuje najnowsze wydanie Raportu Retail Research Forum zawierającego podsumowanie sytuacji sektora centrów handlowych w drugiej połowie roku 2020.
• Publikacja przedstawia wpływ ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowych na strukturę rynku nowoczesnych powierzchni handlowych i apetyty inwestorów.
• Na podstawie obserwacji zachowań konsumentów w okresach otwarcia centrów handlowych po lockdownach, eksperci wysnuwają ostrożne pozytywne wnioski dotyczące poziomów odwiedzalności, konwersji i gotowości klientów do wzmożonej realizacji potrzeb zakupowych w nadchodzących miesiącach.

okładka

Podaż powierzchni handlowej w drugiej połowie 2020 r.

Podaż powierzchni handlowej na koniec zeszłego roku wynosiła ponad 12 mln mkw. Główną część, bo 86 proc. tego wyniku stanowią centra handlowe, ponad 11 proc. – parki handlowe i nieznacznie ponad 2 proc. – centra wyprzedażowe. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła niewielka zmiana udziału parków handlowych w podaży powierzchni handlowej, od 2015 roku wzrósł on o 3 p.p. W tym samym okresie udział centrów handlowych w całkowitych zasobach powierzchni handlowej zmniejszył się o niecałe 4 p.p.

W 2020 r. do użytkowania oddano o 4 proc. więcej powierzchni handlowej niż w roku poprzednim - łącznie 280 tys. mkw. GLA, z czego w drugiej połowie roku rynek zasiliło ponad 135 tys. mkw. GLA. Najwięcej, bo aż 74 proc. nowej podaży w ostatnich sześciu miesiącach 2020 r. zrealizowano w miastach do 100 tys. mieszkańców. W największych aglomeracjach do użytkowania oddano jedynie 20 proc. nowej powierzchni handlowej, co wynika z wysokiego nasycenia w nich powierzchnią handlową. Pozostałe 6 proc. zasiliło miasta średniej wielkości o liczbie od 200 tys. do 400 tys. mieszkańców.

Powierzchnie handlowe w budowie w 2021 r. 

Aktualnie w budowie jest 394 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni handlowej z terminem otwarcia planowanym na 2021 r. Połowa budowanej obecnie powierzchni handlowej jest dedykowana formatowi parków handlowych, a kolejne 42 proc. będą stanowiły tradycyjne centra handlowe. Format mixed-use stanowi 6 proc. budowanej powierzchni, a 1 proc. to centra wyprzedażowe. Największy realizowany obecnie projekt będzie miał 30 tys. mkw. GLA.

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych dla całej Polski na koniec 2020 r. osiągnęło poziom 324 mkw./1000 mieszkańców. Po ukończeniu powstających obecnie obiektów wartość tego wskaźnika wzrośnie do 336 mkw./1000 mieszkańców. Roczny potencjał zakupowy konsumentów przypadający na jeden metr istniejącej i budowanej powierzchni wynikający z zestawienia podaży powierzchni z Ogólną Siłą Nabywczą GfK w miastach z centrami handlowymi wynosi 56 100 zł, a w ośmiu największych aglomeracjach kształtuje się na poziomie średnio 60 500 zł.

„W pierwszej połowie 2020 r. na bazie wartości Siły Nabywczej GfK dla Handlu Detalicznego, wyrażającej potencjalną wartość wydatków w handlu detalicznym, w tym zakupów w centrach handlowych, opracowaliśmy prognozę spadku wydatków na skutek pandemii COVID-19. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza spadek wydatków w handlu detalicznym w 2020 r. wyniósł od 11,7 do 19,3 proc. w poszczególnych powiatach. Powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w 2021 r. najprawdopodobniej przesunie się na pierwszą połowę 2022 r. pod warunkiem, że nie nastąpią kolejne ograniczenia w handlu” – podsumowuje Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK

Inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych w 2020 r.

Pomimo ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego i poważnych reperkusji dla sektora nieruchomości aktywność inwestorów obejmująca zakupy w Polsce utrzymała się na zadowalającym poziomie Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych (obejmujących obiekty handlowe, biurowe i przemysłowo-logistyczne) był w 2020 r. w Polsce o ok. 30 proc. niższy niż w rekordowym pod tym względem 2019 r. i wyniósł ponad 5,3 mld euro. Zawirowania w branży wywołane pandemią, a przede wszystkim ograniczenia nakładane na działalność sklepów i usług spowodowały spadek apetytu inwestorów na nieruchomości handlowe. W tym segmencie w 2020 r. sfinalizowano transakcje o wartości 658 mln euro - trzy razy niższej niż w 2019 r., co stanowi także ok. 30 proc. średniego wolumenu transakcji z poprzednich pięciu lat.

„W najnowszym raporcie skupiliśmy się na przedstawieniu stanu aktualnego, ostrożnie podchodząc do prognozowania przyszłości. PRCH analizuje na bieżąco dane dotyczące odwiedzalności i obrotów zwłaszcza w okresach otwarcia centrów handlowych. Każdorazowo po lockdownach szybko odbudowują się i stabilizują poziomy odwiedzalności centrów handlowych. Mamy też do czynienia z wyższą konwersją, a wysokie średnie paragony pokazują gotowość klientów do wzmożonej realizacji potrzeb i odreagowania okresu zamknięcia. Wzrastająca świadomość klientów, postępujące szczepienia i profesjonalne przygotowanie centrów handlowych do pracy w okresie pandemii skłaniają do spojrzenia na rok 2021 z nadzieją na powrót do wyników sprzed pandemii – zwłaszcza w obszarze obrotów” – komentuje Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający PRCH.

download Raport dostępny jest dla wszystkich bezpłatnie do pobrania z naszej Bazy Wiedzy.