25 sierpnia 2023

OBROTY I ODWIEDZALONOŚĆ W CENTRACH HANDLOWYCH – CZERWIEC 2023 R.

udostępnij

Obroty najemców w centrach handlowych w czerwcu 2023 r. były o 7,7% wyższe niż
w czerwcu 2022 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty wzrosły o 8,4%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 7,2%, a średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 4,2%. Najlepsze wyniki w czerwcu zanotowały najmniejsze obiekty (5-20 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów najemców wyniósł 14,5%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów najemców wyniósł: rozrywka 24%, gastronomia 17,1% oraz moda 7,6%.

- W pierwszym półroczu 2023 r. centra handlowe odnotowały lepsze wyniki niż inne sektory handlu. W czerwcu obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o blisko 8% w stosunku do czerwca 2022 r., podczas gdy dla całego handlu, według GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 2,1%. Czerwiec był też miesiącem z najwyższą odwiedzalnością, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, od początku 2023 r. W stosunku do czerwca 2022 r. wzrost odwiedzalności wyniósł 5,8% - informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w czerwcu, ze wzrostem o 24% notowała rozrywka, obejmująca kina, kluby fitness, sale zabaw dla dzieci czy kręgielnie. Ponad 17% wzrost obrotów miała gastronomia obejmująca strefy gastronomiczne, tzw. food courty, restauracje, kawiarnie, cukiernie czy lodziarnie. W kategorii moda obroty wzrosły o 7,6% w stosunku do maja 2022 r.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, w czerwcu 2023 r. był o 2% wyższy niż w czerwcu 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, w czerwcu 2023 r. była o 5,8% wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie czerwiec 2023 r. był miesiącem z najwyższą odwiedzalnością klientów w 2023 r.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.