01 grudnia 2023

OBROTY I ODWIEDZALNOŚĆ CENTRÓW HANDLOWYCH WE WRZEŚNIU 2023 R.

udostępnij

Obroty najemców w centrach handlowych we wrześniu 2023 r. były o 0,9% niższe niż
we wrześniu 2022 r.

W podziale na kategorie obiektów handlowych obroty najemców wzrosły
w najmniejszych obiektach (5-20 tys. mkw. GLA) o 3,3% oraz w dużych obiektach
(40-60 tys. mkw. GLA) o 2,9%. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty były o 2,1% mniejsze niż we wrześniu 2022 r., podobnie jak w obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA), gdzie zmniejszyły się o 2,8%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów wyniósł: rozrywka 41,4%, usługi 16,3%, gastronomia 10,1%. Niższe o 8,3% obroty w stosunku do września 2022 r. odnotowała moda.

- We wrześniu obroty w centrach handlowych były nieco niższe od analogicznego miesiąca rok wcześniej. Jak wynika z danych PRCH, od 2018 r. w ujęciach nominalnych, wrzesień jest zawsze słabszym miesiącem w porównaniu do sierpnia i października. Dodatkowo, rekordowo ciepły w historii pomiarów temperatury w Polsce wrzesień 2023 r., co potwierdzają dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znacząco wpłynął na mniejszą skalę zakupów w istotnej dla centrów handlowych kategorii jaką jest moda. Zwłaszcza, że wrzesień 2022 r., do którego porównujemy tegoroczny wynik, był zimniejszy od średniej wieloletniej i o ok. 6oC chłodniejszy niż wrzesień 2023 r. Z kolei odwiedzalność galerii, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była we wrześniu o 4,7% wyższa niż we wrześniu 2022 r. - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki we wrześniu odnotowały: rozrywka - wzrost o 41,4%, usługi - wzrost o 16,3% i gastronomia - wzrost obrotów o 10,1%. Natomiast na wyniki branży odzieżowej silny wpływ miała rekordowo ciepła średnia temperatura we wrześniu, który był najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów IMGW, czyli od 1951 r. To ograniczyło sprzedaż jesiennych kolekcji i wydatki Polaków na wymianę garderoby. W efekcie, obroty w kategorii moda zmniejszyły się o 8,3% w stosunku do września 2022 r., gdy średnia miesięczna temperatura była niższa od średniej wieloletniej i o ok. 6 oC niższa niż we wrześniu 2023 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była we wrześniu 2023 r. o 4,7% wyższa niż rok wcześniej.