13 grudnia 2023

EKSPERCI BRANŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH O ZMIANACH W ZAKRESIE ESG – PREMIERA PUBLIKACJI PRCH I PINK

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych oraz Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wspólnie przygotowały kompendium „ESG dla nieruchomości komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki”. To wyjątkowy przewodnik, który zbiera efekty pracy grup roboczych złożonych z ekspertów działających przy obu organizacjach. Autorzy publikują w nim m.in. wyniki badania branżowego dotyczącego przygotowania spółek do raportowania ESG oraz badania konsumenckiego dotyczącego oczekiwań społecznych. W publikacji znajdują się także wytyczne dotyczące wycen nieruchomości i zielonych umów najmu, treści odnoszące się do wyzwań związanych z finansowaniem nieruchomości w kontekście taksonomii UE, porady na temat transformacji energetycznej, a także informacje na temat audytów i pozyskiwania białych certyfikatów. We wspólnej ocenie PRCH i PINK zawartość publikacji jest odpowiedzią na formułowane, przez środowisko nieruchomości komercyjnych, postulaty i potrzeby.

Branża nieruchomości komercyjnych przygotowuje się do znaczących zmian związanych z presją legislacyjną i regulacyjną, która w stosunkowo krótkim czasie, znacząco wpłynie na jego funkcjonowanie. Zmiany uzależnione od niestabilnych cen i podaży energii oraz zmian klimatycznych, zmuszają cały sektor do skupienia się na kwestii efektywności energetycznej, optymalizacji procesów, współdziałaniu najemców i wynajmujących w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Ostatnie miesiące to czas przechodzenia od teorii do praktyki – zielone klauzule zaczęły znajdować odzwierciedlenie w umowach najmu, wpływać na finansowanie, wyceny i ubezpieczenia nieruchomości. ESG zaczęło odgrywać kluczową rolę na każdym etapie cyklu życia obiektów – począwszy od planowania inwestycji, poprzez budowę i komercjalizację, aż po kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

- Obecnie obserwujemy wyraźną zmianę perspektywy w podejściu do kwestii ESG na rynku nieruchomości komercyjnych. To, co dawniej stanowiło głównie teoretyczne założenie, dziś ewoluowało i jest szeroko akceptowaną i coraz częściej stosowaną praktyką. ESG odgrywa kluczową rolę na każdym etapie cyklu życia nieruchomości. To już nie tylko trend, ale strategiczny kierunek, który kształtuje przyszłość naszej branży – zauważa Agnieszka Jachowicz, Członek Zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Autorzy sprawdzili także, w jakim stopniu przedsiębiorstwa działające na rynku nieruchomości komercyjnych przygotowują się na wyzwania, które niosą konieczność raportowania ESG wynikające z dyrektywy CSRD i taksonomii. Badanie PRCH i PINK objęło podmioty zarządzające lub posiadające ponad 13 mln m2 GLA, 302 obiekty handlowe, 76 budynków biurowych, 11 projektów mieszkaniowych oraz 211 obiektów przemysłowo-logistycznych.

- Wobec obowiązku raportowania, którym niebawem będą podlegali właściciele obiektów komercyjnych najważniejszym wyzwaniem jest dobre przygotowanie organizacji do zebrania rzetelnych danych i przygotowanie na ich podstawie wiarygodnych wyliczeń. Cieszymy się, że większość respondentów wskazała, że ich firma podjęła działania związane z osiągnięciem zgodności organizacji i budynków z taksonomią UE. Choć w wielu przypadkach nie mamy jeszcze do czynienia z dojrzałą strategią, to istnieją już przykłady kompleksowego przygotowania w tej kwestii – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Twórcy przewodnika podkreślają, że w Polsce nie wprowadzono jeszcze ostatecznie rozwiązań prawnych, regulujących kwestie ESG. Wynika to przede wszystkim z faktu, że większość istniejących regulacji prawnych jest dopiero konsultowana lub wprowadzana na poziomie unijnym.

Eksperci skupieni wokół PRCH i PINK poruszyli również zagadnienie zielonych klauzul w umowach najmu, które stają się coraz powszechniej stosowane, choć zawierają zapisy o różnym stopniu precyzji i sankcji związanych z niewykonaniem postanowień umownych. Należy spodziewać się, że ich obecność wkrótce stanie się normą, a poziom precyzji będzie się zwiększał, ponieważ oczekiwane jest, aby taki standard obowiązywał zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy.

W publikacji znalazły się również wskazówki dotyczące finansowania nieruchomości i wymagań banków w zakresie ESG , audytów energetycznych, a także wpływu ESG na wyceny i wartości nieruchomości.

Publikacja „ESG dla nieruchomości komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki” powstała we współpracy firm członkowskich PINK i PRCH oraz dzięki wsparciu partnerów: EPP, GLP, Nhood i Skanska. W opracowaniu, znalazły się wyniki dwóch badań – branżowego i konsumenckiego – oraz rezultaty pracy trzech grup roboczych członków Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych i Polskiej Rady Centrów Handlowych. Partnerami merytorycznymi przewodnika są: PwC i Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz firma badawcza Inquiry., Wiedzą podzielili się również eksperci z PLGBC, SGH i kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Patronem opracowania jest European Shopping Places Trust.

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: PUBLIKACJE - PRCH