30 września 2020

Nieznaczny wzrost footfallu w ostatnim tygodniu

udostępnij

Kolejny tydzień września przyniósł nieznaczny wzrost wskaźnika odwiedzin w obiektach handlowych. W dni handlowe footfall utrzymywał się, w zależności od dnia, na średnim poziomie między 81 a 91% wartości w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wynik ten jest o kilka punktów procentowych lepszy od notowanego w ubiegłym tygodniu.

Miniony tydzień był kolejnym, w którym średnia odwiedzalność w dni handlowe nie spadła poniżej 80% wartości ubiegłorocznego footfallu w analogicznym okresie. W przypadku niedzieli niehandlowej bardzo niski wskaźnik odwiedzalności (8%) wynika z porównania jej do ubiegłorocznej niedzieli handlowej.

Ponownie obserwujemy niewielkie różnice w wynikach obiektów w podziale na wielkość. Przodują małe i średnie centra handlowe, jednak różnice w stosunku do obiektów dużych i bardzo dużych są niewielkie i nie przekraczają sześciu punktów procentowych. Również w przypadku przynależności badanych obiektów do regionu w większości nie widać szczególnych rozbieżności - różnice w notowanych wynikach odwiedzalności przeważnie są niewielkie. Wyjątkiem jest region wschodni, plasujący się na ostatnim miejscu w każdy dzień handlowy, z wynikami niższymi o kilka punktów procentowych od średniej.

Dane pochodzą ze 106 obiektów o łącznej powierzchni 4,06 mln m kw. GLA, stanowiących 33% rynku centrów handlowych w Polsce.

FF 21 27.09