23 września 2020

WYNIKI ODWIEDZALNOŚCI W KOLEJNYM TYGODNIU (14 – 20 WRZEŚNIA)

udostępnij

W trzecim tygodniu września wyniki odwiedzalności nie zaskakują. Wartości utrzymują się w podobnym do ubiegłego tygodnia przedziale i nadal nie osiągnęły poziomu ubiegłorocznego. Wyrównują się wyniki w poszczególne dni handlowe, różnice nie przekraczają dziesięciu punktów procentowych.

W minionym tygodniu średnia odwiedzalność w dni handlowe utrzymywała się, w zależności od dnia, na poziomie między 77 a 86% wartości footfallu w analogicznym okresie ubiegłego roku. W stosunku do zeszłego tygodnia spadek o trzy punkty procentowe zanotowała niedziela niehandlowa, badane obiekty odwiedziło tego dnia 69% klientów w porównaniu do analogicznej niedzieli 2019 roku.

Ubiegły tydzień był stosunkowo wyrównany, jeśli chodzi o odwiedzalność ze względu na wielkość obiektu. Różnice w zanotowanym footfallu nie przekraczają pięciu punktów procentowych na korzyść obiektów małych i średnich. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku przynależności badanych obiektów do regionu - tutaj również różnice w raportowanych wartościach są niewielkie.

Dane pochodzą z obiektów o łącznej powierzchni 3,46 mln m kw. GLA, stanowiących 28% rynku centrów handlowych w Polsce.

 

FF 14 20.09