07 października 2020

Stabilne wyniki odwiedzalności na przełomie września i października

udostępnij

Wyniki odwiedzalności w obiektach handlowych nadal utrzymują się na stabilnym poziomie. W ostatnim tygodniu w dni handlowe footfall notowany przez badane obiekty wyniósł, w zależności od dnia, średnio od 79 do 92% ubiegłorocznej wartości w analogicznym okresie. Uśredniony wynik tygodniowy, uwzględniający dni handlowe, to 86% wartości wskaźnika w stosunku do analogicznego tygodnia 2019 roku.

W porównaniu uwzględniającym niedzielę niehandlową średni tygodniowy footfall wyniósł 81% liczby ubiegłorocznych odwiedzin.

Nadal to do małych i średnich obiektów chętniej wracają klienci i obiekty te notują wyższy footfall w stosunku do ubiegłorocznych wartości. Wyjątkiem była niehandlowa niedziela, kiedy to większe centra zanotowały przewagę dwóch punktów procentowych nad obiektami mniejszymi.

Rozbieżności w notowanych wskaźnikach odwiedzalności widać w podziale na regiony. Najniższe wartości footfallu w porównaniu do ubiegłego roku zanotował region południowo-zachodni, na prowadzenie natomiast wysunął się region centralny. Zaraz za nim uplasował się region południowy. Różnice w poszczególne dni wynosiły nawet 18 punktów procentowych.

Dane pochodzą ze 109 obiektów o łącznej powierzchni 4,06 mln m kw. GLA, stanowiących 33% rynku centrów handlowych w Polsce.

ff przelomwrzpaz