10 stycznia 2024

WYNIKI OBROTÓW I ODWIEDZALNOŚCI CENTRÓW HANDLOWYCH W PAŹDZIERNIKU 2023 R.

udostępnij

W październiku 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 5% wyższe niż rok wcześniej.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki
w październiku odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów wyniósł 10% w stosunku do października 2022 r. W dużych obiektach
(40-60 tys. mkw. GLA) obroty najemców wzrosły o 7,5%, a 4,2% wzrostu odnotowały największe galerie (powyżej 60 tys. mkw. GLA). W obiektach średniej wielkości
(20-40 tys. mkw. GLA) obroty zwiększyły się o 2,1%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów w stosunku do października 2022 r. wyniósł: rozrywka 31,6%, gastronomia 10,2% oraz moda 8,8%.

Z analizy ponad 47 mln miesięcznych wizyt klientów w centrach handlowych wynika,
że odwiedzalność mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była
w październiku 2023 r. o 2% wyższa niż rok wcześniej.

- W październiku 2023 r. obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Są one zbieżne z podawanymi przez GUS wynikami sprzedaży detalicznej w cenach bieżących dla całego handlu – tu wzrost wyniósł 4,8%. Wyróżniają się wyniki w kategorii moda, gdzie wzrost obrotów w centrach handlowych wyniósł blisko 9% (dane GUS
w tej kategorii dla całości handlu pokazują wzrost sprzedaży detalicznej o 2,6%). Po wrześniowym spowolnieniu obrotów w tej kategorii, który był efektem rekordowo ciepłej pogody, nie notowanej wcześniej w historii pomiarów temperatury w Polsce, październik przyniósł odbicie. Z kolei odwiedzalność galerii handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była
o 2% wyższa niż w październiku 2022 r. –
komentuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w październiku odnotowały: rozrywka 31,6%, gastronomia 10,2% oraz moda 8,8%. W przypadku dwóch pierwszych kategorii wyniki od początku 2023 r. cechuje bardzo wysoka dynamika wzrostu obrotów. Z kolei w przypadku kategorii moda, dobre wyniki października odwracają wrześniowy spadek obrotów, który spowodowała najcieplejsza temperatura września w historii pomiarów IMGW, czyli od 1951 r. Tym samym wyniki branży odzieżowej wróciły do trendu wzrostowego w 2023 r.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był w październiku 2023 r. o 2,9% wyższy niż w październiku 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów
na 1 mkw. powierzchni najmu, była w październiku 2023 r. o 2% wyższa niż rok wcześniej. Dane te opracowane zostały na podstawie analizy ponad 47 mln miesięcznych wizyt klientów w centrach handlowych uczestniczących w badaniu.