12 maja 2021

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych została wpisana na listę podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod numerem 00514. 


 zaświadczeniedownload Zobacz zaświadczenie.