04 marca 2021

Tygodniowy raport z odwiedzalności (22-28 lutego)

udostępnij

• PRCH Daily Footfall Index wskazuje na stabilny poziom odwiedzalności centrów handlowych. Wartości w poszczególne dni tygodnia od 22 do 28 lutego były bardzo wyrównane i niższe o ok. 20 proc. w porównaniu do poziomów ubiegłorocznych.

• Średnia odwiedzalność obiektów handlowych w lutym była niższa o 21 proc. w odniesieniu do wizyt klientów w roku poprzednim i wyniosła 79 proc.

• Stabilność i przewidywalność otwarcia obiektów handlowych gwarantuje brak nagłych wzrostów odwiedzalności i pozwala na równomierne rozłożenie ruchu klientów.

Odwiedzalność centrów handlowych, w dni handlowe, w ostatnim tygodniu lutego utrzymywała się na bardzo wyrównanym poziomie i była o około 20 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Średnia wartość wizyt klientów w lutym, centrach handlowych była niższa o 21 proc. w stosunku do wyników zanotowanych w roku poprzednim.

Najmniejsza ilość odwiedzin – do 10 pp. mniej w porównaniu do średniej - odnotowano w obiektach małych (do 20 tys. mkw. GLA) i w bardzo dużych centrach handlowych (powyżej 60 tys. mkw. GLA). Centra średnie (od 20 do 40 tys. mkw. GLA) i duże (od 40 do 60 tys. mkw. GLA) osiągnęły bardzo wyrównane wyniki z odwiedzalnością niższą o ok. 15 – 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Średni tygodniowy footfall był w końcu lutego najniższy w regionach Wschodnim i Południowo-Zachodnim i był niższy o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłorocznego.

„Jak wskazują dane o odwiedzalności nieprzerwane działanie jest dużo bezpieczniejsze niż okresowe zamykanie części sklepów w centrach handlowych, ponieważ pozwala na rozłożenie ruchu klientów i nie generuje gwałtownych skoków liczby wizyt spowodowanych ograniczaniem dostępu do pełnej oferty galerii handlowych. Stabilność i przewidywalność działania obiektów handlowych pozwala klientom zaspokoić na bieżąco potrzeby zakupowe, dzięki czemu kontrolowanie liczby osób przebywających w placówkach handlowych i zapewnienie dystansu społecznego, o który nieustannie apelują przedstawiciele rządu i branży, jest łatwiejsze" – powiedział Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Analiza wskaźników pokazuje, że nastąpiło unormowanie ruchu w centrach handlowych. Średnia odwiedzalność galerii w lutym była niższa o 21 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wskaźnika PRCH Daily Footfall Index. Stabilny i przewidywalny ruch klientów w galeriach oraz dobrze przygotowana obsługa obiektów pilnująca przestrzegania reżimu sanitarnego ułatwia stosowanie się do zasad rygoru sanitarnego. Centra handlowe były i są bezpieczne, co potwierdził Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej w dniu 28 stycznia br. Galerie handlowe funkcjonują z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych, są dostosowane do krajowych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz wytycznych międzynarodowych np. WHO.

wykres

W centrach handlowych regularnie odbywają się kontrole przedstawicieli policji i stacji sanitarno-epidemiologicznych. Według informacji zebranych od członków PRCH kontrole potwierdzają zachowanie standardów bezpieczeństwa sanitarnego. W przestrzeniach handlowych stale przypomina się o konieczności noszenia maseczek, dezynfekowania rąk i zachowywania bezpiecznego dystansu. O przestrzeganie zasad DDM dbają pracownicy sklepów i obsługa galerii handlowych.

Nieprzerwane funkcjonowanie centrów handlowych w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego, umożliwia klientom realizację potrzeb na bieżąco i jednocześnie daje szansę na przetrwanie przedsiębiorcom z branży handlowej.