25 marca 2021

Tygodniowy raport z odwiedzalności (15-21 marca)

udostępnij

Druga połowa marca pod znakiem lokalnych lockdownów i skoków odwiedzalności przed wejściem w życie ogólnopolskich obostrzeń

• W tygodniu między 15 i 21 marca średnia odwiedzalność centrów handlowych w dni handlowe wynosiła średnio 72 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

• Na dzień przed wprowadzeniem ogólnokrajowego lockdownu odwiedzalność galerii handlowych w piątek 19 marca była niższa tylko o 6 proc. w porównaniu do wyniku z 2019 r. i sięgnęła 94 proc.

• Zaraz po ogłoszeniu kolejnego ogólnopolskiego lockdownu nastąpił gwałtowny wzrost ruchu w centrach handlowych.


Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych zebrane w czasie od 15 do 21 marca pokazują gwałtowny wzrost liczby odwiedzających centra handlowe tuż przed rozpoczęciem obowiązywania ogólnopolskiego lockdownu. W miniony czwartek, dzień po jego ogłoszeniu odwiedzalność wyniosła – 89 proc., a w piątek 94 proc. wyników z 2019 r., kiedy nie obowiązywały obostrzenia. Średnia odwiedzalność w pierwszej połowie tygodnia wahała się od 71 do 77 proc. Wyniki te jednoznacznie pokazują, jak nagłe decyzje rządu o zamykaniu i otwieraniu obiektów handlowych wywołują gwałtowne przyrosty odwiedzalności.

PRCH 23.03 FF

Warto zauważyć, że od początku drugiej połowy marca nie działała już większość sklepów w centrach handlowych na Pomorzu, Warmii i Mazurach. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, lockdownem objęto również województwo lubuskie i mazowieckie, tym samym od 15 marca 32 proc. obiektów handlowych o powierzchni powyżej 5000 mkw. w Polsce funkcjonowało w mocno ograniczonym zakresie.

Po raz kolejny kupujący chętniej odwiedzali średnie obiekty handlowe (o powierzchni 20-40 tys. mkw. GLA) - 75 proc. odwiedzalności w odniesieniu do 2019 r. Natomiast średnia tygodniowa odwiedzalność w małych obiektach o GLA poniżej 20 tys. wyniosła około 65 proc., w dużych (40-60 tys. mkw. GLA) i bardzo dużych centrach handlowych (> 60 tys. mkw. GLA) odpowiednio około 64 proc. i 58 proc. wyników z 2019 r. Najniższy tygodniowy footfall ze średnią na poziomie zaledwie 50% – odnotowano w regionach Północnym i Centralnym, co wynika z wprowadzonych tam wcześniej lokalnych lockdownów.

Dane z ubiegłego tygodnia pokazują jak ograniczania dostępu do centrów handlowych powodują duże, krótkoterminowe wzrosty liczby odwiedzających sklepy. Gwałtowne skoki odwiedzalności wydłużają czas spędzany w obiekcie, generują kolejki do lokali, utrudniają zachowanie koniecznego dystansu wśród osób przebywających w obiektach handlowych i zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Rozłożony w czasie i ustabilizowany – jak w drugiej połowie lutego i na początku marca br. – ruch w obiektach handlowych pozwala kupującym na systematyczną i bieżącą realizację potrzeb w komfortowych i bezpiecznych warunkach.