26 marca 2024

STANOWISKO PRCH W SPRAWIE NIEDZIEL HANDLOWYCH

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych docenia, że zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi ponownie rozpoczęła się dyskusja na temat przywrócenia możliwości handlu w niedziele. Po 8 latach postępujących ograniczeń niedzielnego handlu pojawił się projekt regulacji, pozwalający na zmianę obowiązujących obecnie przepisów. PRCH liczy, że ostateczny kształt rozwiązań ustawowych zostanie wypracowany w drodze konsultacji społecznych, do których zaproszone zostaną również organizacje branżowe.

Możliwość swobodnego handlu w niedziele może być jednym z silnych bodźców do wzrostu sprzedaży detalicznej, konsumpcji gospodarstw domowych i polskiego PKB. Według szacunków Polskiej Rady Centrów Handlowych likwidacja obowiązujących obecnie ograniczeń powinna spowodować:

  • Wzrost zatrudnienia w handlu.
  • Wzrost obrotów całego handlu detalicznego.
  • Zwiększone wpływy podatkowe państwa z VAT, PIT i składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Wzrost ofert zatrudnienia dla osób zainteresowanych pracą w niepełnym wymiarze pracy, np. studentów.
  • Wzrost konsumpcji Polaków, co przełoży się na wzrost PKB.

Polska Rada Centrów Handlowych od wielu lat opowiada się za przywróceniem swobody handlu we wszystkie niedziele. Klienci powinni mieć wolny wybór i jeśli chcą robić zakupy w niedzielę, powinni mieć taką możliwość. Obiekty handlowe powinny być otwarte w godzinach, które są atrakcyjne dla klientów i najemców. W tej kwestii PRCH wspiera oczekiwania i postulaty najemców, prowadzących działalność w centrach i parkach handlowych. Jednocześnie, zagwarantowane powinno być prawo do odpoczynku dla pracowników handlu.

Przywrócenie możliwości handlu w niedziele oznaczałoby, że Polska ponownie dołączy do większości krajów Unii Europejskiej, które nie ingerują w możliwość otwierania sklepów
w niedziele. W ostatnich kilku latach od zakazu handlu w niedziele całkowicie odstąpiły Dania, Finlandia i Węgry.