25 stycznia 2021

Rozszerzenie katalogu branż objętych tzw. tarczą branżową

udostępnij

Od 1 lutego 2021 r. rozszerzeniu ulegnie katalog branż, które mogą skorzystać z pomocy przewidzianej tzw. tarczą branżową. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie działalności objętych wsparciem oraz warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać pomoc. 

Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ. 


Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

- dopłata do wynagrodzeń pracowników;

- warunek: spadek przychodów o co najmniej 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosków w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki


Ponowne świadczenie postojowe

- w wysokości około 2000 zł netto / pracownika;

- warunek: spadek przychodów o co najmniej 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosków w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Katering

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i z programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnej

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.01.Z - Pranie I czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

- dotacja w wysokości 5000 zł;

- warunek: spadek przychodów o co najmniej 40% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosków w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Katering

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i z programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnej

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 


Zwolnienie z ZUS

- udzielnie zwolnienia będzie możliwe odpowiednio za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

- warunki: posiadanie statusu płatnika składek przed dniem 1 listopada 2020 r. i spadek przychodów o co najmniej 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosków w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Katering

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i z programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnej

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych