22 lutego 2024

RELACJA ZE SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRM TWORZĄCYCH PARKI HANDLOWE I MAŁE CENTRA HANDLOWE

udostępnij

Za nami bardzo dobre spotkanie z przedstawicielami firm tworzących parki handlowe i małe centra handlowe, którego celem było szersze zaangażowanie przedstawicieli tego sektora w prace Polskiej Rady Centrów Handlowych. Zarząd PRCH w spotkaniu reprezentowali Jacek Wesołowski, Krzysztof Poznański, Urszula Matej-Bil, AgataBrzezińska, Anna Malcharek oraz Aleksandra Zentile-Miller.

Jacek Wesołowski przedstawił wizję aktywizacji środowiska parków handlowych oraz konkretne działania, które może wspierać i koordynować nasza organizacja.

Krzysztof Poznański omówił spektrum działań organizacji na rzecz branży, w tym działalność badawczą i edukacyjną.

Anna Niemira-Jurek z PRCH zaprezentowała możliwości jakie daje członkostwo w PRCH zrzeszonym w nim firmom, w szczególności właścicielom i zarządzającym parkami handlowymi oraz plany działań w 2024 r.

Przedstawiciele PwC i Top-Key zaprezentowali know-how analityczne swoich firm.

Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji omówili projekty działań w ramach PRCH, w tym powołanie specjalnego Zespołu roboczego ds. parków handlowych. Dziękujemy za aktywny udział!