25 września 2023

PRCH OPOWIADA SIĘ ZA PRZYWRÓCENIEM MOŻLIWOŚCI HANDLU W NIEDZIELE

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych od 8 lat konsekwentnie opowiada się za możliwością prowadzenia handlu w niedziele. Za przywróceniem niedziel handlowych przemawia szereg argumentów ekonomicznych i społecznych. Dla handlu były one dniem największych obrotów w trakcie tygodnia, co dla gospodarki przekładało się na większe zatrudnienie i wyższe wpływy podatkowe. Konsumenci korzystali z komfortu wygodnych zakupów, nic więc dziwnego, że Polacy chcą powrotu niedziel handlowych. Podobne oczekiwanie konsekwentnie wyraża Zarząd PRCH, popierając jednocześnie gwarancje dla praw pracowników handlu.

- Dziś istniejąca infrastruktura centrów handlowych, którą trzeba ogrzewać, ochraniać i sprzątać nie jest wykorzystywana w niedziele. To nie tylko generuje koszty dla najemców i właścicieli obiektów, ale też realne straty dla gospodarki. Tymczasem powrót do możliwości handlu w niedziele pozwoliłby na wzrost zatrudnienia, zwiększył obroty handlu o około 4% i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Dla klientów, otwarte sklepy oznaczałby większą swobodę i komfort robienia zakupów. Obecnie zdecydowana większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie stosuje żadnych ograniczeń handlu w niedziele – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Skutki przywrócenia handlu w niedziele:

- wzrost zatrudnienia w handlu, głównie w galeriach handlowych, o 20-40 tys. pracowników,

- wzrost elastycznego zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze pracy, np. studentów,

- około 4% wzrost obrotów handlu,

- zwiększone wpływy podatkowe z VAT w handlu,

- przywrócenie możliwości zakupów, z której przed 2018 r. korzystało około 75% Polaków.

Polacy w większości nie chcieli wprowadzania ustawowego zakazu handlu w niedziele. Potwierdzały to badania opinii, choćby TNS (obecnie Kantar) z 2016 r. Ponadto, już w 2016 r. w ramach akcji „TAK dla otwartych niedziel”, zorganizowanej przez Polską Radę Centrów Handlowych, tylko w jeden weekend na terenie 50 centrów handlowych w całym kraju zebrano około 100 tys. podpisów pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec ograniczania handlu w niedziele.

Po wprowadzeniu ograniczeń w niedzielnym handlu opinie Polaków się nie zmieniły. Z badań opinii publicznej wynika, że ograniczenia popiera tylko około 35% Polaków, a 50% oczekuje powrotu handlu w niedziele (m.in. badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna czy ARC Rynek i Opinia). Takie preferencje potwierdza również najnowsze badanie IBRiS z września 2023 r., w którym aż 77% respondentów, po zapowiedzi rządu o planowanym wprowadzeniu wolnej od pracy Wigilii (w 2023 r. wypada w niedzielę handlową), opowiedziało się za wyznaczeniem drugiej niedzieli handlowej w grudniu 2023 r.