15 kwietnia 2024

PRCH członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

udostępnij

Marcin Klammer, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych, został powołany w skład Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Rada Dostępności jest podmiotem, który wspiera MFiPR w systemowym wprowadzaniu idei dostępności do wszystkich polityk publicznych. Nominowanie do jej grona przedstawiciela PRCH to dowód, że wieloletnie działania organizacji na rzecz dostępności w sektorze centrów i parków handlowych są dostrzegane i doceniane.

Marcin Klammer jest jedną z 46 osób, które z rąk Moniki Sikory, wiceministry funduszy i polityki regionalnej otrzymały akty powołania na członka Rady Dostępności w kadencji 2024-2028. Organ skupia przedstawicieli organizacji zajmujących się tematem niepełnosprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biznesu oraz ekspertów ds. dostępności.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach oraz działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności.