26 maja 2020

Odwiedzalność po otwarciu gastronomii i usług

udostępnij

W trzecim tygodniu po ponownym otwarciu obiektów handlowych odwiedzalność kształtowała się na poziomie od 73% do 79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Duży wpływ na taki poziom wskaźników miało ponowne uruchomienie gastronomii i usług.

Zebrane dane dotyczą poszczególnych dni tygodnia z okresu od 18 do 24 maja br. Poziomy odwiedzialności różnią się w zależności od dnia, wielkości obiektu, czy regionu i kształtują się na poziomie od 73% do 79%. Jest to średnio o 10 p.p. wyższy wynik niż w pierwszych dwóch tygodniach po otwarciu.

Najwyższą odwiedzalność, na poziomie 79%, zanotowano w czwartek, natomiast najniższą we wtorek i sobotę, po 73%Duże i bardzo duże obiekty z badanej grupy notowały odwiedzalność średnio na poziomie 74%, w przypadku małych i średnich wskaźnik ten wyniósł 76%. 

Odwiedzalność

Cała branża czekała na dane dotyczące trzeciego tygodnia szerszego działania obiektów handlowych. Okres ten był szczególny ze względu na fakt, iż nastąpiło uwolnienie, w nowych warunkach, ważnej dla centrów handlowych, funkcji gastronomiczno-usługowej. Jak pokazują dzisiejsze dane, skorzystały na tym duże i bardzo obiekty, które przez ostatnie dwa tygodnie notowały niższe wskaźniki odwiedzin – podkreśla Anna Zachara-Widła, Research & Education Manager, PRCH.

Podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące konieczności przywrócenia niedziel handlowych, które pozwoliłby na rozłożenie ruchu klientów na poszczególne dni tygodnia oraz pozwoliłyby przynajmniej częściowo nadrobić straty, co pozwoli na utrzymanie miejsc pracy w naszej branży, która szczególnie ucierpiała poprzez ograniczenie działalności na blisko dwa miesiące – dodaje Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

Najwyższą średnią odwiedzalność odnotowano w regionach: Północnym (80%), Centralnym (76%), natomiast najniższą w regionie Wschodnim (70%) i Południowo-Zachodnim (73%).

Dane zostały pozyskane od zarządców 81 centrów i parków handlowych w Polsce, których łączna powierzchnia najmu wynosi 3,18 mln m. kw., co stanowi reprezentację aż 25% całości rynku.