14 lutego 2022

OBROTY W CENTRACH HANDLOWYCH W GRUDNIU 2021 ROKU OSIĄGNĘŁY POZIOM SPRZED PANDEMII

udostępnij

  • Obroty w centrach handlowych w okresie od maja do grudnia 2021 roku były jedynie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku i stanowiły 130 proc. obrotów z tego samego okresu w 2020 roku
  • W grudniu ubiegłego roku obroty osiągnęły poziom sprzed pandemii
  • Od maja do grudnia 2021 roku średnia odwiedzalność centrów handlowych wyniosła odpowiednio 92 proc. i 127 proc. w porównaniu do 2019 i 2020 roku
  • W grudniu 2021 roku ruch w centrach był o 12 proc. niższy niż w 2019 roku, a w styczniu 2022 r. był niższy jedynie o 2 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Polska Rada Centrów Handlowych prezentuje najnowsze dane nt. obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. Centra handlowe notują obroty na poziomie sprzed pandemii oraz stabilnie odbudowują odwiedzalność zbliżając się do wyników z 2019 roku. Nieco niższa odwiedzalność połączona z obrotami na poziomach z 2019 roku to pozytywne zjawisko w okresach zwiększonej zachorowalności dziennej na COVID-19, które pozwala na generowanie wysokich obrotów. Konsumenci zmienili zachowania zakupowe podczas pandemii stawiając na bezpieczeństwo i planowanie. Udają się na zakupy najczęściej w pojedynkę, w konkretnym celu zakupowym, robiąc zakupy dla całych rodzin na dłuższy czas, jednocześnie budując średni wyższy koszyk, w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Rzetelnie gromadzone, wiarygodne i audytowane dane

Dane nt. odwiedzalności centrów handlowych, prezentowane przez PRCH, są gromadzone i kontrolowane przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający centra handlowe są liczeni za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery zamontowane są również w dodatkowych wybranych miejscach na terenie obiektów, w celu weryfikacji natężenia ruchu i dodatkowej kontroli ilości przechodzących/przebywających na terenie obiektów klientów .

- Systemy do monitorowania ruchu w centach handlowych bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95 proc., podczas, gdy szacowana dokładność danych pochodzących ze śledzenia np. telefonów komórkowych klientów, na które powołują się najemcy centrów handlowych, określana jest jedynie na poziomie około 30 proc.  Szczegółowe dane są przekazywane do profesjonalnego audytora PwC, który je weryfikuje i poddaje analizie, a następnie w formie zagregowanych raportów przekazuje do PRCH. To wszystko pozwala nam prezentować wiarygodne i rzetelne dane nt. wyników odwiedzalności obiektów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Obroty notowane w centrach handlowych pochodzą z raportów dostarczanych przez najemców właścicielom i zarządcom galerii handlowych. Ze względu na poufność i wrażliwość tych danych, dane obrotowe są również gromadzone i weryfikowane przez międzynarodowego audytora - PwC.

Prezentowane przez PRCH dane nt. odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych pochodzą z ponad 100 obiektów handlowych, których powierzchnia stanowi ponad 33 proc. całego rynku w Polsce. Są one nieprzerwalnie zbierane i analizowane od 2008 roku.

- Nieznacznie niższa niż przed pandemią odwiedzalność centrów handlowych jest normalnym zjawiskiem wynikającym z trwającej wciąż epidemii - w ostatnich tygodniach ponad milion Polaków znalazło się na kwarantannie lub w izolacji - oraz ciągle obowiązujących limitów i ograniczeń m.in. w dostępie do obiektów handlowych. Warto skupić się na obrotach, które są właściwym wskaźnikiem oceny kondycji branży, a one osiągają wyniki sprzed pandemii - mówi Krzysztof Poznański.


Obroty na poziomie sprzed pandemii

Według PRCH Turnover Index  obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku, zachowywały stałą tendencję wzrostową przez osiem wskazanych miesięcy. Porównując je do tego samego okresu w 2020 roku – obroty w 2021 stanowiły 130,1 proc. W grudniu 2021 roku obroty w centrach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim miesiącu 2019 roku i jednocześnie były o 24 proc. wyższe niż w grudniu 2020 roku.


Odwiedzalność rośnie

Dane PRCH dot. odwiedzalności centrów handlowych w okresie od maja do końca grudnia 2021 roku pokazują także stały trend wzrostu. Footfall w tych miesiącach wyniósł średnio 92,4 proc. w stosunku do roku 2019 i 126,8 proc. W odniesieniu do roku 2020. W grudniu 2021 roku ruch w centrach był niższy o 12 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 22,6 proc. wyższy niż w roku 2020. Warto nadmienić , że od 1 grudnia 2021 obowiązują limity klientów w placówkach handlowych (1 osoba na 15m2) w kinach, restauracjach i kawiarniach. Pomimo tych ograniczeń, konsumenci korzystali i korzystają z możliwości stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, jak również z oferty gastronomicznej i rozrywkowej, przy zachowaniu najwyższych standardów sanitarnych przestrzeganych przez zarządców i właścicieli centrów handlowych.

Nowy rok rozpoczął się narastającą V, największą dotychczas w rozumieniu liczb, falą pandemii oraz wciąż obowiązującymi limitami. Mimo tego ruch w centrach handlowych w styczniu 2022 był niższy tylko o 2 proc. niż w tym samym miesiącu w 2019 roku.

Priorytetem dla właścicieli i zarządców centrów handlowych było i jest bezpieczeństwo klientów oraz pracowników. Dlatego w obiektach handlowych rygorystycznie przestrzegane są zasady sanitarne, limity klientów oraz promowane są zasady bezpiecznych zakupów, w tym ograniczanie czasu przebywania w centrum, zakupy w pojedynkę i unikanie gromadzenia się klientów.

- Centra handlowe w odpowiedzialny sposób podchodziły i podchodzą do swojej roli podczas pandemii – czyli zapewnienia Polakom bezpiecznego dostępu do potrzebnych produktów. Dlatego wdrażają i promują zasady bezpieczeństwa oraz dostosowują się do bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Cały czas obowiązują w nich jedne z najbardziej rygorystycznych w Europie standardów sanitarnych. Do momentu uspokojenia się sytuacji epidemicznej apelujemy do klientów o odpowiedzialne i bezpieczne robienie zakupów, zachowywanie dystansu, noszenie maseczek oraz przychodzenie w pojedynkę w celu załatwienia potrzebnych spraw i koniecznych zakupów. Liczymy, że szybko powrócimy do spotkań i grupowych wizyt w centrach, jednak obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie każdego z nas – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH