19 grudnia 2022

NAJNOWSZE WYDANIE „OPTYMALIZACJI DLA NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH” JUŻ DOSTĘPNE

udostępnij

„Optymalizacja dla nieruchomości handlowych” to wszechstronne wydawnictwo, przedstawiające najważniejsze dla branży procesy. Głównymi tematami tego numeru są kwestie energetyczne, optymalizacja procesów oraz dostępność centrów handlowych. Publikacja przygotowana przez Polską Radę Centrów Handlowych, zawiera także treści dotyczące zagadnień prawnych, architektonicznych, automatyzacji, elektromobilności, marketingu, bezpieczeństwa, usług facility management i rekrutacji.

- W najnowszej „Optymalizacji dla nieruchomości handlowych” szczególnie polecam treści dotyczące kwestii automatyzacji procesów oraz oszczędzania energii. Nierzadko zdarza się, że działania rozpoczęte z troski o środowisko, związane z ograniczaniem zmian klimatu, okazują się także ekonomicznie korzystne dla podmiotów, które je stosują. Chodzi przede wszystkim o ograniczanie zużycia energii elektrycznej w obiektach, ich ogrzania lub chłodzenia. Ale nie tylko, optymalizacja może dotyczyć także procedur, czasu pracy i zagadnień związanych z usługami facility – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jednym z wyzwań, przed jakimi stoją obiekty handlowe, jest przyciągnięcie odpowiednio dużej liczby odwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami. Obiekt przystosowany do ich potrzeb, a także rodziców z dziećmi lub osób szczególnie wrażliwych to obiekt, który jest przyjazny dla wszystkich. Eksperci szacują, że do tej grupy osób zalicza się już ok. 30% polskiego społeczeństwa. Polska Rada Centrów Handlowych konsekwentnie wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz dostępności, stąd m.in. zaangażowanie w opracowany wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej poradnik poświęcony zapewnianiu dostępności centrów handlowych.

Ważnym tematem i potrzebą, które wyniknęła z obecnej sytuacji geopolitycznej, jest również sprawa legalnego zatrudniania cudzoziemców spoza UE, w szczególności obywateli Ukrainy. W publikacji zostały przytoczone i przeanalizowane rozwiązania prawne obowiązujące w tym zakresie.

Wątki poruszane w aktualnym wydaniu magazynu zazębiają się, budując złożony obszar wyzwań oraz możliwych odpowiedzi, których branża może udzielić. Kwestie prawne, architektoniczne czy sfera utrzymania budynków, przenikają się z zagadnieniami dostępności i ekologii, razem tworząc pełen obraz rynku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury nowego numeru „Optymalizacji w centrach handlowych”, który jest dostępny do pobrania tutaj.