26 listopada 2020

Rekomendacje rozszerzające i uzupełniające do obowiązujących zasad rygoru sanitarnego w związku z otwarciem centrów handlowych 28 listopada 2020 r.

udostępnij