09 listopada 2020

Pismo PRCH do Ministra Zdrowia w związku z konsultacjami rozporządzenia wprowadzającego szereg zakazów działalności w centrach handlowych (05.11.2020)

udostępnij