06 lipca 2021

Majowe obroty najemców działających w centrach handlowych

udostępnij

Niezależnie od tego, że nie wszystkie branże mogły w pełni prowadzić działalność od początku maja, według najnowszych danych Polskiej Rady Centrów Handlowych majowe obroty osiagnięte przez najemców w lokalach w galeriach handlowych były najwyższe od początku bieżącego roku. 

PRCH Turnover Index dla tych najemców, którzy mogli prowadzić działność w maju bez ograniczeń osiągnął rezultat o 41 proc. wyższy niż w analogicznym miesiącu 2020 roku oraz jedynie o 4 proc. niższy niż w maju 2019 roku, gdy centra prowadziły jeszcze niezakłóconą przez pandemię aktywność. 

Firmy z kategorii moda, usługi oraz gospodarstwo domowe osiągnęły w maju lepsze wyniki niż przed pandemią. Zaprezentowane dane dotyczą jedynie zakupów w stacjonarnej formie i nie uwzględniają onlinowych transakcji sklepów. 

Warto zaznaczyć, że podpisana przez Prezydenta 30 czerwca nowelizacja ustawy covidowej obniża wysokość czynszów o 80 proc. w sytuacji potencjalnych przyszłych lockdownów, jak również o 50 proc. w okresie 3 miesięcy po zamknięciu. Ustawowe obniżki czynszów dotyczą wszystkich najemców i mają być sfinansowane przez właścicieli oraz zarządców galerii. Ustawa nie uwzględnia faktycznych wyników sprzedaży i kondycji finansowej poszczególnych firm. 


obrotyZgromadzone przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) dane na temat obrotów pokazują wyraźne odbicie wskaźnika PRCH Turnover Index, które nastąpiło w maju – zaraz po zniesieniu drugiego w tym roku lockdownu trwającego ponad 6 tygodni. Obroty najemców mogących prowadzić swoją dzialaność bez ograniczeń  wyniosły średnio 96 proc. zarejestrowanych wpływów w maju 2019 roku i 141 proc. w stosunku do maja 2020 roku. 

Podobny trend szybkiego odbicia i wzrostu obrotów miał również  miejsce w lutym br., co pokazuje, że klienci chętnie wracają do zakupów stacjonarnych w galeriach, gdy tylko mają taką możliwość. Udają się na nie jednak częściej sami niż rodzinami czy z grupą znajomych, dlatego konwersja (przełożenie odwiedzalności na obroty) w galeriach w badanym okresie była o 10 proc. wyższa niż w maju 2019 roku.  

Sytuacja najemców nie jest jednorodna. Zakupowy boom odnotowały w maju br. firmy prowadzące działalność w kategoriach moda, usługi i gospodarstwo domowe, osiągając wyniki nieco lepsze niż w 2019 roku. W najgorszej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa gastronomiczne i rozrywkowe, które nie mogły wznowić swojej działalności w pełnym wymiarze z początkiem maja. Restauracje miały początkowo pozwolenie na wydawanie posiłków jedynie na wynos, później również w ogródkach restauracyjnych, a dopiero od 28 maja otworzyły swoje drzwi na klientów, którzy chcieliby zjeść posiłek wewnątrz lokalu. Przedsiębiorstwa rozrywkowe również wystartowały pod koniec badanego miesiąca. Należą do nich kina, które mogły wznowić działalność od 21 maja w bardzo ograniczonym zakresie. 

- Przygotowane przez nas zestawienie obrotów pokazuje, jak bardzo zróżnicowane wyniki wypracowują najemcy z poszczególnych kategorii zakupowych. Tymczasem znowelizowane ustawodawstwo covidowe przyznaje wsparcie każdemu najemcy, bez analizy jego sytuacji finansowej. Dodatkowo ponad połowę tej niejednolitej grupy stanowią wielkie międzynarodowe korporacje, kolejne 40 proc. to polskie sieci, w tym duże spółki giełdowe. Jedynie 10 proc. najemców, którzy prowadzą działalność w galeriach powyżej 2000 mkw. i którzy zostają objęci odgórnie narzuconymi, niekonsultowanymi regulacjami ustawowymi stanowią mali lokalni przedsiębiorcy - tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH. 

Analiza wyników obrotów pod kątem wielkości nieruchomości handlowych wskazuje na stopniowe niwelowanie różnic pomiędzy rezultatami obiektów poszczególnych rozmiarów. W najlepszej sytuacji znalazły się obiekty o średniej wielkości (102 proc. obrotów z maja 2019 r.) i duże galerie (100 proc.). Nieco niższe poziomy obrotów osiągnęły małe centra (98 proc.) i bardzo duże nieruchomości (89 proc.). 

W czterech z sześciu regionów klasyfikacji NUTS najemcy prowadzący pełną działalność w maju zanotowali obroty wyższe niż przed pandemią. Rekordy padły w północno-zachodniej części kraju, gdzie PRCH Turnover Index przekroczył obroty z maja 2019 roku aż o ponad 12 proc. Najniższe wyniki zanotowano w centrum Polski – 79 proc. rezultatu sprzed pandemii. 

Jak informuje GUS w raporcie „Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2021 roku”, spośród prezentowanych grup wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 46,1 proc.) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 18,5 proc.). To potwierdza pozytywne wyniki PRCH dla branż, które mogły prowadzić sprzedaż w maju w centrach handlowych.


downloadPobierz mini raport na temat obrotów z naszej Bazy Wiedzy. Dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.